Home

 • Co będzie wspierać ustawa o rynku mocy?

  Według analizy Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, przyjęta ustawa o rynku mocy pomoże przetrwać, ale nie rozwinąć się energetyce węglowej. W niewielkim stopniu na wsparcie mogą też liczyć bardziej “zielone” źródła mocy.

 • Court of Justice

  Q & A w sprawie rozprawy przed Trybunałem 12 grudnia

  Q&A na temat rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości w sprawie głównej (12 grudnia), czyli dotyczącej konkretnych naruszeń prawa w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej.

 • Silesia

  ClientEarth skupia się na emisjach przemysłowych w Polsce

  Emisje przemysłowe w Polsce wciąż są poważnym problemem. Według oficjalnych danych przemysł i energetyka odpowiadają za około 24% wszystkich emisji pyłowych w kraju.

 • Obraz Wycinka w Puszczy

  Co to znaczy, że Polska może łamać Konwencję z Aarhus? Q&A

  Ekolodzy bronią prawa Polaków do decydowania o publicznych lasach.

 • Puszcza Białowieska

  Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej

  Siedem organizacji pozarządowych zrzeszających prawników, przyrodników i aktywistów wysłało dziś skargę do Komisji Europejskiej, zgłaszającą naruszenie prawa przez decyzję ministra środowiska Jana Szyszkę. Według prawników z ClientEarth podpisanie przez ministra Szyszkę aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który trzykrotnie podwyższa limity pozyskania drewna, narusza artykuł 6 dyrektywy siedliskowej.

  Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz lasów

  Środowisko, ludzie, prawo.

  W naszych działaniach na rzecz ochrony środowiska wykorzystujemy narzędzia prawne, rzecznicze oraz osiągnięcia naukowe. Przy definiowaniu naszych celów i strategii korzystamy z najlepszych dostępnych badań naukowych oraz ekspertyz prawnych.

  Nasze osiagnięcia…

  green320

  2008

  ClientEarth otwiera biura w Londynie i Brukseli. Działania naszego zespołu energetycznego były kluczowe dla zawieszenia planów budowy nowej fali elektrowni węglowych.

  green320
  ClientEarth otwiera biura w Londynie i Brukseli. Działania naszego zespołu energetycznego były kluczowe dla zawieszenia planów budowy nowej fali elektrowni węglowych.
  green320

  Styczeń 2009

  New Statesman mianuje Jamesa Thorntona, założyciela ClientEarth "jedną z dziesięciu osób, które mogą zmienić świat".

  green320
  New Statesman mianuje Jamesa Thorntona, założyciela ClientEarth "jedną z dziesięciu osób, które mogą zmienić świat".
  green320

  Maj 2009

  Rozpoczynamy prace mające zmusić rząd Wielkiej Brytanii do ochrony Londyńczyków przed skandaliczną jakością powietrza, przez którą umiera przedwcześnie kilka tys. osób rocznie.

  green320
  Rozpoczynamy prace mające zmusić rząd Wielkiej Brytanii do ochrony Londyńczyków przed skandaliczną jakością powietrza, przez którą umiera przedwcześnie kilka tys. osób rocznie.
  green320

  Listopad 2010

  Otwarcie biura w Warszawie. Nasz zespół pracuje nad tym, by w Polsce powstał nowoczesny sektor energetyczny, nie zagrażający zdrowiu i dziedzictwu przyrodniczemu naszego kraju.

  green320
  Otwarcie biura w Warszawie. Nasz zespół pracuje nad tym, by w Polsce powstał nowoczesny sektor energetyczny, nie zagrażający zdrowiu i dziedzictwu przyrodniczemu naszego kraju.
  green320

  Luty 2010

  Rozpoczynamy pracę nad problemem chemikaliów. Uważamy, że obywatele mają prawo wiedzieć, jaki wpływ na zdrowie mają produkty, których używają.

  green320
  Rozpoczynamy pracę nad problemem chemikaliów. Uważamy, że obywatele mają prawo wiedzieć, jaki wpływ na zdrowie mają produkty, których używają.
  green320

  Październik 2010

  Nasze działania zmuszają UE do wprowadzenia większej transparentności w sprawie użycia toksyn w Europie.

  green320
  Nasze działania zmuszają UE do wprowadzenia większej transparentności w sprawie użycia toksyn w Europie.
  green320

  Sierpień 2011

  Jako przedstawiciele Europy bierzemy udział w sprawie Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) broniąc wprowadzenia regulacji dotyczących emisji CO2.

  green320
  Jako przedstawiciele Europy bierzemy udział w sprawie Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) broniąc wprowadzenia regulacji dotyczących emisji CO2.
  green320

  Kwiecień 2011

  Wraz z dużymi dostawcami ryb i owoców morza oraz sklepami uruchamiamy Sustainable Seafood Coalition.

  green320
  Wraz z dużymi dostawcami ryb i owoców morza oraz sklepami uruchamiamy Sustainable Seafood Coalition
  green320

  Grudzień 2011

  Zmuszamy rząd Wielkiej Brytanii do przyznania, że ma problem z powodu przekroczenia norm jakości powietrza.

  green320
  Zmuszamy rząd Wielkiej Brytanii do przyznania, że ma problem z powodu przekroczenia norm jakości powietrza.
  green320

  Kwiecień 2011

  Uruchamiamy Centrum Aarhus walczące o dostęp obywateli do informacji oraz sądownictwa w sprawach ochrony środowiska.

  green320
  Uruchamiamy Centrum Aarhus walczące o dostęp obywateli do informacji oraz sądownictwa w sprawach ochrony środowiska.
  green320

  Luty 2012

  Nasz zespół leśny znacząco rozwija działalność w Afryce, poszerzając dostęp do prawa dla społeczności w krajach z intensywną gospodarką leśną.

  green320
  Nasz zespół leśny znacząco rozwija działalność w Afryce, poszerzając dostęp do prawa dla społeczności w krajach z intensywną gospodarką leśną.
  green320

  Luty 2013

  W Polsce wspieramy rolników w działaniach przeciwko planowanym elektrowniom węglowym.

  green320
  W Polsce wspieramy rolników w działaniach przeciwko planowanym elektrowniom węglowym.
  green320

  Styczeń 2013

  "The Lawyer" umieszcza Jamesa Thorntona w pierwszej setce najlepszych prawników Wielkiej Brytanii.

  green320
  "The Lawyer" umieszcza Jamesa Thorntona w pierwszej setce najlepszych prawników Wielkiej Brytanii.
  green320

  Lato 2013

  Reforma unijnego prawa połowów ryb uwzględnia wszystkie nasze postulaty.

  green320
  Reforma unijnego prawa połowów ryb uwzględnia wszystkie nasze postulaty.
  green320

  Listopad 2013

  Wspieramy władze Krakowa we wprowadzeniu zakazu palenia węglem w przydomowych piecach.

  green320
  Wspieramy władze Krakowa we wprowadzeniu zakazu palenia węglem w przydomowych piecach.
  green320

  Listopad 2014

  Europejski Trybunał Sprawiedliwości przychyla się do naszej skargi w sprawie zanieczyszczenia powietrza, zobowiązując rząd Wielkiej Brytanii do poprawy jakości powietrza.

  green320
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości przychyla się do naszej skargi w sprawie zanieczyszczenia powietrza, zobowiązując rząd Wielkiej Brytanii do poprawy jakości powietrza.
  green320

  Wrzesień 2014

  Członkowie Sustainable Seafood Coalition, wśród nich niemal wszystkie duże sklepy, uzgadniają wspólny system ekologicznych certyfikatów.

  green320
  Członkowie Sustainable Seafood Coalition, wśród nich niemal wszystkie duże sklepy, uzgadniają wspólny system ekologicznych certyfikatów.
  green320

  Lipiec 2014

  Tworzymy pierwszą „Biblię prawa leśnego" w Gabonie, która ma pomóc mieszkańcom w ochronie ich praw oraz źródeł utrzymania.

  green320
  Tworzymy pierwszą „Biblię prawa leśnego" w Gabonie, która ma pomóc mieszkańcom w ochronie ich praw oraz źródeł utrzymania.
  green320

  Listopad 2015

  Wygrywamy sprawę o nielegalne pobieranie opłat miejscowych ze względu na zanieczyszczone powietrze w Wiśle.

  green320
  Wygrywamy sprawę o nielegalne pobieranie opłat miejscowych ze względu na zanieczyszczone powietrze w Wiśle.
  green320

  Wrzesień 2016

  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.

  green320
  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.
  green320

  Grudzień 2016

  WSA w Gdańsku potwierdził nasze zarzuty o nieprawidłowościach przy wydawaniu pozwolenia na budowę dla Elektrowni Północ

  green320
  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.
  green320
  green320

  Luty 2017

  Zebraliśmy ponad 25 tys. podpisów pod skargą do KE o brudne powietrze w Polsce

  green320
  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.
  green320
  green320

  Lipiec 2017

  Wygrywamy sprawę o nielegalnie pobieraną od turystów opłatę miejscową w Zakopanem

  green320
  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.
  green320
  green320

  Lipiec 2017

  Trybunał Sprawiedliwości EU nakłada tymczasowy zakaz wycinki na większości obszaru Puszczy Białowieskiej

  green320
  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.
  green320

  “Działania ClientEarth mają kluczowe znaczenie dla ruchu ekologicznego(…), skłaniając rządy do wziącia odpowiedzialności i kształtowania nowej jakości polityki ochrony środowiska.”

  Brian Eno
  członek Rady Powierniczej ClientEarth

  brian_eno_endorsement_2

  Możesz pomóc

  Nasza praca zależy od wsparcia zaangażowanych osób i organizacji. Dzięki Twojej pomocy możemy chronić naszą planetę – dla nas i przyszłych pokoleń…

  „Spełnienie zawodowe oznacza dla mnie pracę zgodną z moimi wartościami i mającą realny wpływ na rzeczywistość. Praca w ClientEarth przynosi mi dużo radości – nie tylko rozwijam się tu jako prawnik, ale przede wszystkim robię to, co słuszne i potrzebne.”

  Joanna Makola – Koordynator Prawny, Program Europejska Energia & Węgiel

  Joanna Makola

  Obserwuj nas!

  Możesz pomóc

  Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.