Home

Marta i Janszu

Mamy prawo do czystego powietrza

bear campaign

Klimat. Nasza sprawa

 • Komentarz Fundacji ClientEarth do nowych wytycznych WHO w spr. jakości powietrza

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedstawiła dziś zaktualizowane wytyczne dotyczące norm jakości powietrza, które odzwierciedlają najnowsze dane naukowe potwierdzające, jak istotnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego jest zanieczyszczone powietrze. Zmiany są bardzo zdecydowane. 

 • Wyrok sądu w sprawie elektrowni Datteln IV przyspieszy odejście Niemiec od węgla

  Wyrok sądu w sprawie elektrowni Datteln IV przyspieszy odejście Niemiec od węgla

 • Po raporcie IPCC: Polska nie może być pasażerem na gapę transformacji

  Raport IPCC przypomina nam, że czas na gruntowną transformację światowej gospodarki ucieka.

 • Zakończyły się negocjacje pomiędzy Fundacją ClientEarth Prawnicy dla Ziemi a PGE GiEK

 • Mamy prawo do czystego powietrza.

  We wrześniu 2021 r. dwie dwoje mieszkańców Warszawy, Fundacja ClientEarth oraz Miasto Jest Nasze zaskarżyli wadliwie skonstruowany oraz nieskuteczny program ochrony powietrza dla woj. mazowieckiego. Wśród skarżących są osoby zmagające się z chorobami, który przyczyną może być zanieczyszczenie powietrza.

  Skarżący domagają się unieważnienia obecnego programu ochrony powietrza i podjęcia zdecydowanych i pilnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w stolicy i w całym województwie.

  Dowiedz się więcej

  Klimat. Nasza sprawa.

  Polskie władze dopuszczają się poważnych zaniedbań w polityce klimatycznej. Dlatego pięć osób zdecydowało się pozwać rząd za bezczynność w sprawie kryzysu klimatycznego. Będą walczyć o to, by sąd zobowiązał rządzących do podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu.

  Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wspiera od strony prawnej pozywających, którzy domagają się od rządu podjęcia zdecydowanych działań na rzecz ochrony klimatu, m.in. osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2043 roku i zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60 proc. do 2030 roku.

  Dowiedz się więcej

  Greenwashing

  Kampania Czysty Węgiel Nie Istnieje

  Nasza Fundacja dąży do trwałego i systemowego wyeliminowania greenwashingu z branży węglowej. W tym celu w marcu 2021 roku złożyliśmy formalne zawiadomienie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i konsumentek korzystających z węgla typu „ekogroszek”. W kwietniu tego samego roku złożyliśmy pozew przeciwko jednemu z wiodących na polskim rynku przedsiębiorstw sprzedających węgiel typu „ekogroszek”. Stajemy po stronie konsumentek i konsumentów. Sprzeciwiamy się łamaniu naszego podstawowego prawa, jakim jest prawo do czystego powietrza. Żaden węgiel nie jest czystym paliwem, gdyż w trakcie jego spalania do powietrza przedostają się szkodliwe dla zdrowia pyły zawieszone oraz rakotwórczy benzoapiren.

  Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz wyeliminowania greenwashingu

  Środowisko, ludzie, prawo.

  W naszych działaniach na rzecz ochrony środowiska wykorzystujemy narzędzia prawne, rzecznicze oraz osiągnięcia naukowe. Przy definiowaniu naszych celów i strategii korzystamy z najlepszych dostępnych badań naukowych oraz ekspertyz prawnych.

  Nasze osiagnięcia…

  green320
  2008
  ClientEarth otwiera biura w Londynie i Brukseli. Działania naszego zespołu energetycznego były kluczowe dla zawieszenia planów budowy nowej fali elektrowni węglowych.
  green320
  Styczeń 2009
  New Statesman mianuje Jamesa Thorntona, założyciela ClientEarth "jedną z dziesięciu osób, które mogą zmienić świat".
  green320
  Maj 2009
  Rozpoczynamy prace mające zmusić rząd Wielkiej Brytanii do ochrony Londyńczyków przed skandaliczną jakością powietrza, przez którą umiera przedwcześnie kilka tys. osób rocznie.
  green320
  Listopad 2010
  Otwarcie biura w Warszawie. Nasz zespół pracuje nad tym, by w Polsce powstał nowoczesny sektor energetyczny, nie zagrażający zdrowiu i dziedzictwu przyrodniczemu naszego kraju.
  green320
  Luty 2010
  Rozpoczynamy pracę nad problemem chemikaliów. Uważamy, że obywatele mają prawo wiedzieć, jaki wpływ na zdrowie mają produkty, których używają.
  green320
  Październik 2010
  Nasze działania zmuszają UE do wprowadzenia większej transparentności w sprawie użycia toksyn w Europie.
  green320
  Sierpień 2011
  Jako przedstawiciele Europy bierzemy udział w sprawie Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) broniąc wprowadzenia regulacji dotyczących emisji CO2.
  green320
  Kwiecień 2011
  Wraz z dużymi dostawcami ryb i owoców morza oraz sklepami uruchamiamy Sustainable Seafood Coalition.
  green320
  Grudzień 2011
  Zmuszamy rząd Wielkiej Brytanii do przyznania, że ma problem z powodu przekroczenia norm jakości powietrza.
  green320
  Kwiecień 2011
  Uruchamiamy Centrum Aarhus walczące o dostęp obywateli do informacji oraz sądownictwa w sprawach ochrony środowiska.
  green320
  Luty 2012
  Nasz zespół leśny znacząco rozwija działalność w Afryce, poszerzając dostęp do prawa dla społeczności w krajach z intensywną gospodarką leśną.
  green320
  Luty 2013
  W Polsce wspieramy rolników w działaniach przeciwko planowanym elektrowniom węglowym.
  green320
  Styczeń 2013
  "The Lawyer" umieszcza Jamesa Thorntona w pierwszej setce najlepszych prawników Wielkiej Brytanii.
  green320
  Lato 2013
  Reforma unijnego prawa połowów ryb uwzględnia wszystkie nasze postulaty.
  green320
  Listopad 2013
  Wspieramy władze Krakowa we wprowadzeniu zakazu palenia węglem w przydomowych piecach.
  green320
  Listopad 2014
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości przychyla się do naszej skargi w sprawie zanieczyszczenia powietrza, zobowiązując rząd Wielkiej Brytanii do poprawy jakości powietrza.
  green320
  Wrzesień 2014
  Członkowie Sustainable Seafood Coalition, wśród nich niemal wszystkie duże sklepy, uzgadniają wspólny system ekologicznych certyfikatów.
  green320
  Lipiec 2014
  Tworzymy pierwszą „Biblię prawa leśnego" w Gabonie, która ma pomóc mieszkańcom w ochronie ich praw oraz źródeł utrzymania.
  green320
  Listopad 2015
  Wygrywamy sprawę o nielegalne pobieranie opłat miejscowych ze względu na zanieczyszczone powietrze w Wiśle.
  green320
  Wrzesień 2016
  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.
  green320
  Grudzień 2016
  WSA w Gdańsku potwierdził nasze zarzuty o nieprawidłowościach przy wydawaniu pozwolenia na budowę dla Elektrowni Północ
  green320
  green320
  Luty 2017
  Zebraliśmy ponad 25 tys. podpisów pod skargą do KE o brudne powietrze w Polsce.
  green320
  green320
  Lipiec 2017
  Wygrywamy sprawę o nielegalnie pobieraną od turystów opłatę miejscową w Zakopanem.
  green320
  green320
  Wrzesień 2016
  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.
  green320
  green320
  Listopad 2017
  Chcąc wesprzeć mieszkańców polskich miast w walce o czyste powietrze ruszamy ze stroną internetową i kampanią poświęconą emisjom przemysłowym w Polsce.
  green320
  green320
  Luty 2018
  Niemiecki Federalny Sąd Administracyjny m.in. w odpowiedzi na naszą skargę orzeka, że władze lokalne mogą domagać się wprowadzenia zakazów wjazdu dla aut z silnikami diesla.
  green320
  green320
  Marzec 2018
  Dowiedliśmy, że przed NSA, że Zakopane nielegalnie pobiera opłaty za pobyt w mieście ze względu na zanieczyszczenie powietrza.
  green320
  green320
  Kwiecień 2018
  Trybunał Sprawiedliwości UE orzeka, że zwiększona wycinka w Puszczy Białowieskiej, łamie unijne prawo.
  green320
  green320
  Maj 2018
  Rozpoczynamy batalię prawną z Nord Stream 2; najpierw składamy skargę w Finlandii, później w Szwecji.
  green320
  green320
  Wrzesień 2018
  Nasza interwencja i wsparcie mieszkańców doprowadza do zamknięcia przestarzałej koksowni na Śląsku.
  green320
  green320
  Październik 2018
  Podajemy do sądu decyzję o budowie nowego bloku węglowego elektrowni w Ostrołęce ze względu na ryzyko finansowe i klimatyczne.
  green320
  green320
  Listopad 2018
  Startuje kampania #iCO2dalej, poświęcona skutkom zmian klimatu w Polsce.
  green320

  “Działania ClientEarth mają kluczowe znaczenie dla ruchu ekologicznego(…), skłaniając rządy do wziącia odpowiedzialności i kształtowania nowej jakości polityki ochrony środowiska.”

  Brian Eno
  członek Rady Powierniczej ClientEarth

  brian_eno_endorsement_2

  Możesz pomóc

  Nasza praca zależy od wsparcia zaangażowanych osób i organizacji. Dzięki Twojej pomocy możemy chronić naszą planetę – dla nas i przyszłych pokoleń…

  Obserwuj nas!

  Nasze raporty w Twojej skrzynce!

  Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.