Home

 • Przełom w historii walki o ochronę klimatu w Polsce: sprawa ClientEarth vs Elektrownia Bełchatów przechodzi do dalszego etapu

  Dziś podczas precedensowej rozprawy ClientEarth vs PGE GiEK Sąd Okręgowy w Łodzi stwierdził, że kryzys klimatyczny jest faktem i trzeba mu przeciwdziałać, a sam klimat jest dobrem wspólnym za które odpowiedzialni są wszyscy, także spółki węglowe.

 • Raport: Polska już dawno przekroczyła swój limit emisji dwutlenku węgla. To w dużej mierze zasługa Elektrowni Bełchatów

  W Polsce już dawno wyczerpaliśmy nasz budżet węglowy ograniczający wzrost globalnej temperatury do 1,5°C, a wkrótce wyczerpiemy ten na 2,0°C.

 • Raport: Zielone inwestycje mogą wygenerować nawet 6 razy więcej miejsc pracy w regionie niż obecnie tworzy Elektrownia Bełchatów

  Województwo łódzkie może stać się drugim największym beneficjentem unijnych funduszy na sprawiedliwą transformację regionów węglowych. W zielonych inwestycjach może powstać nawet 6 razy więcej miejsc pracy niż jest obecnie w górnictwie i spalaniu węgla brunatnego w Elektrowni Bełchatów.

 • Ostateczna wygrana ClientEarth: decyzja o budowie węglowej Ostrołęki C niezgodna z prawem

  Poznański Sąd Apelacyjny uznał wczoraj nieważność uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozwalającej na budowę węglowej Ostrołęki C.

 • Puszcza Białowieska

  Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej

  Siedem organizacji pozarządowych zrzeszających prawników, przyrodników i aktywistów wysłało dziś skargę do Komisji Europejskiej, zgłaszającą naruszenie prawa przez decyzję ministra środowiska Jana Szyszkę. Według prawników z ClientEarth podpisanie przez ministra Szyszkę aneksu do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, który trzykrotnie podwyższa limity pozyskania drewna, narusza artykuł 6 dyrektywy siedliskowej.

  Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz lasów

  Środowisko, ludzie, prawo.

  W naszych działaniach na rzecz ochrony środowiska wykorzystujemy narzędzia prawne, rzecznicze oraz osiągnięcia naukowe. Przy definiowaniu naszych celów i strategii korzystamy z najlepszych dostępnych badań naukowych oraz ekspertyz prawnych.

  Nasze osiagnięcia…

  green320
  2008
  ClientEarth otwiera biura w Londynie i Brukseli. Działania naszego zespołu energetycznego były kluczowe dla zawieszenia planów budowy nowej fali elektrowni węglowych.
  green320
  Styczeń 2009
  New Statesman mianuje Jamesa Thorntona, założyciela ClientEarth "jedną z dziesięciu osób, które mogą zmienić świat".
  green320
  Maj 2009
  Rozpoczynamy prace mające zmusić rząd Wielkiej Brytanii do ochrony Londyńczyków przed skandaliczną jakością powietrza, przez którą umiera przedwcześnie kilka tys. osób rocznie.
  green320
  Listopad 2010
  Otwarcie biura w Warszawie. Nasz zespół pracuje nad tym, by w Polsce powstał nowoczesny sektor energetyczny, nie zagrażający zdrowiu i dziedzictwu przyrodniczemu naszego kraju.
  green320
  Luty 2010
  Rozpoczynamy pracę nad problemem chemikaliów. Uważamy, że obywatele mają prawo wiedzieć, jaki wpływ na zdrowie mają produkty, których używają.
  green320
  Październik 2010
  Nasze działania zmuszają UE do wprowadzenia większej transparentności w sprawie użycia toksyn w Europie.
  green320
  Sierpień 2011
  Jako przedstawiciele Europy bierzemy udział w sprawie Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) broniąc wprowadzenia regulacji dotyczących emisji CO2.
  green320
  Kwiecień 2011
  Wraz z dużymi dostawcami ryb i owoców morza oraz sklepami uruchamiamy Sustainable Seafood Coalition.
  green320
  Grudzień 2011
  Zmuszamy rząd Wielkiej Brytanii do przyznania, że ma problem z powodu przekroczenia norm jakości powietrza.
  green320
  Kwiecień 2011
  Uruchamiamy Centrum Aarhus walczące o dostęp obywateli do informacji oraz sądownictwa w sprawach ochrony środowiska.
  green320
  Luty 2012
  Nasz zespół leśny znacząco rozwija działalność w Afryce, poszerzając dostęp do prawa dla społeczności w krajach z intensywną gospodarką leśną.
  green320
  Luty 2013
  W Polsce wspieramy rolników w działaniach przeciwko planowanym elektrowniom węglowym.
  green320
  Styczeń 2013
  "The Lawyer" umieszcza Jamesa Thorntona w pierwszej setce najlepszych prawników Wielkiej Brytanii.
  green320
  Lato 2013
  Reforma unijnego prawa połowów ryb uwzględnia wszystkie nasze postulaty.
  green320
  Listopad 2013
  Wspieramy władze Krakowa we wprowadzeniu zakazu palenia węglem w przydomowych piecach.
  green320
  Listopad 2014
  Europejski Trybunał Sprawiedliwości przychyla się do naszej skargi w sprawie zanieczyszczenia powietrza, zobowiązując rząd Wielkiej Brytanii do poprawy jakości powietrza.
  green320
  Wrzesień 2014
  Członkowie Sustainable Seafood Coalition, wśród nich niemal wszystkie duże sklepy, uzgadniają wspólny system ekologicznych certyfikatów.
  green320
  Lipiec 2014
  Tworzymy pierwszą „Biblię prawa leśnego" w Gabonie, która ma pomóc mieszkańcom w ochronie ich praw oraz źródeł utrzymania.
  green320
  Listopad 2015
  Wygrywamy sprawę o nielegalne pobieranie opłat miejscowych ze względu na zanieczyszczone powietrze w Wiśle.
  green320
  Wrzesień 2016
  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.
  green320
  Grudzień 2016
  WSA w Gdańsku potwierdził nasze zarzuty o nieprawidłowościach przy wydawaniu pozwolenia na budowę dla Elektrowni Północ
  green320
  green320
  Luty 2017
  Zebraliśmy ponad 25 tys. podpisów pod skargą do KE o brudne powietrze w Polsce.
  green320
  green320
  Lipiec 2017
  Wygrywamy sprawę o nielegalnie pobieraną od turystów opłatę miejscową w Zakopanem.
  green320
  green320
  Wrzesień 2016
  WSA przyznaje nam rację i oddala skargi na uchwałę antysmogową dla Krakowa, dzięki której od 2019 roku Kraków będzie mieć czyste powietrze.
  green320
  green320
  Listopad 2017
  Chcąc wesprzeć mieszkańców polskich miast w walce o czyste powietrze ruszamy ze stroną internetową i kampanią poświęconą emisjom przemysłowym w Polsce.
  green320
  green320
  Luty 2018
  Niemiecki Federalny Sąd Administracyjny m.in. w odpowiedzi na naszą skargę orzeka, że władze lokalne mogą domagać się wprowadzenia zakazów wjazdu dla aut z silnikami diesla.
  green320
  green320
  Marzec 2018
  Dowiedliśmy, że przed NSA, że Zakopane nielegalnie pobiera opłaty za pobyt w mieście ze względu na zanieczyszczenie powietrza.
  green320
  green320
  Kwiecień 2018
  Trybunał Sprawiedliwości UE orzeka, że zwiększona wycinka w Puszczy Białowieskiej, łamie unijne prawo.
  green320
  green320
  Maj 2018
  Rozpoczynamy batalię prawną z Nord Stream 2; najpierw składamy skargę w Finlandii, później w Szwecji.
  green320
  green320
  Wrzesień 2018
  Nasza interwencja i wsparcie mieszkańców doprowadza do zamknięcia przestarzałej koksowni na Śląsku.
  green320
  green320
  Październik 2018
  Podajemy do sądu decyzję o budowie nowego bloku węglowego elektrowni w Ostrołęce ze względu na ryzyko finansowe i klimatyczne.
  green320
  green320
  Listopad 2018
  Startuje kampania #iCO2dalej, poświęcona skutkom zmian klimatu w Polsce.
  green320

  “Działania ClientEarth mają kluczowe znaczenie dla ruchu ekologicznego(…), skłaniając rządy do wziącia odpowiedzialności i kształtowania nowej jakości polityki ochrony środowiska.”

  Brian Eno
  członek Rady Powierniczej ClientEarth

  brian_eno_endorsement_2

  Możesz pomóc

  Nasza praca zależy od wsparcia zaangażowanych osób i organizacji. Dzięki Twojej pomocy możemy chronić naszą planetę – dla nas i przyszłych pokoleń…

  Obserwuj nas!

  Nasze raporty w Twojej skrzynce!

  Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.