tree in the automn

15 sędziów najważniejszego sądu w UE rozstrzygnie w sprawie Puszczy

Dziś Minister Szyszko i Komisja Europejska ponownie prezentowali swoje argumenty przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu – tym razem jednak nie przed jednym sędzią, ale piętnastoma. Ostateczna decyzja w kwestii zakazu wycinki ma zapaść do końca miesiąca.

Komisja Europejska podczas dzisiejszego wysłuchania zaapelowała do Trybunału o ukaranie ministra Szyszki karami finansowymi za łamanie zakazu wycinki w Puszczy w trybie pilnym. Zgłosiła również postulat, by klauzula o bezpieczeństwie publicznym, obecnie nadużywana przez Ministra do usprawiedliwiania wyrębu, obowiązywała tylko na głównych drogach w Puszczy łączących miejscowości.

Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, obecna na wysłuchaniu, mówi: „Po raz pierwszy w historii Trybunał rozstrzygał, jak postąpić wobec kraju, który narusza nakaz tego najważniejszego sądu UE. Nie ulega wątpliwości, że decydując się na dodatkowe wysłuchanie i to przed wielką izbą, Trybunał pokazał, że traktuje sprawę Puszczy priorytetowo.

Miejmy nadzieję, że Trybunał zachowa najwyższą ostrożność w tym przypadku i utrzyma zakaz wycinki, by zapobiec utracie tego wyjątkowego lasu. Z prawnego punktu widzenia sytuacja jest bardzo jasna – wycinka w oczywisty sposób narusza unijne prawo ochrony środowiska.”

Od wiosny w Puszczy trwają intensywne prace leśne, mimo licznych protestów obywateli, a także poważnych wątpliwości prawnych oraz naukowych co do zasadności wycinki. Jak podaje Fundacja Dzika Polska, z najnowszych danych z nadleśnictw wynika, że od stycznia do końca sierpnia wycięto w tym roku ponad 138 tys m3 – czyli około 140 tysięcy drzew, w tym dużą część w najstarszych częściach lasu.

Dlatego 27 lipca Trybunał wydał decyzję o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, czyli natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Trybunał wydaje taki nakaz bardzo rzadko, tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, aby uniknąć poważnej i nieodwracalnej szkody.

Minister Szyszko, jako pierwszy w historii UE, zignorował to postanowienie Trybunału. W konsekwencji, podczas wrześniowego wysłuchania stron, Komisja wystąpiła o kary finansowe, mimo iż nigdy wcześniej nie zrobiła tego na tak wczesnym etapie postępowania.

„Trybunał wyda ostateczną decyzję odnośnie środków tymczasowych i kar finansowych najprawdopodobniej jeszcze w październiku. Do końca roku spodziewamy się też rozprawy w sprawie głównej, która będzie dotyczyć konkretnych naruszeń z decyzji Ministra Szyszko z marca 2016r.” – dodaje Szafraniuk.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Nubia Navarro

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.