fox in the forest in winter

2017 był ważnym rokiem dla ochrony Puszczy Białowieskiej

Zaczęliśmy ten rok zdeterminowani, aby uchronić Puszczę Białowieską, ten unikat na skalę światową, przed bezprawną wycinką, na którą w 2016 roku pozwolił minister Szyszko.

Nasza prawna batalia rozpoczęła się już w kwietniu 2016 roku. Razem z sześcioma innymi organizacjami poinformowaliśmy wtedy Komisję Europejską, że podjęta przez ministra Szyszko decyzja o zintensyfikowaniu wycinki w Puszczy, jest niezgodna z unijnym prawem.

Jednak dopiero 2017 rok przyniósł prawdziwe przyspieszenie i przełom w tej sprawie.

Przyjrzyjmy się, co się zdarzyło w tym roku.

Kwiecień – Komisja Europejska wydaje tzw. „uzasadnioną opinię”. Jest to ostatni przedsądowy etap procedury w związku z naruszeniem prawa. Jeśli minister Szyszko nie rozwieje wątpliwości Komisji, co do naruszenia prawa, sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Majmija ostatni deadline dla ministra Szyszko, żeby dostarczyć finalnej odpowiedzi w sprawie nielegalnej wycinki w Puszczy. Kolejny etap to już Trybunał Sprawiedliwości. Początek protestów aktywistów w Puszczy.

Czerwiec – wycinka oraz protesty w Puszczy trwają.

LipiecUNESCO w oficjalnym dokumencie wzywa ministra Szyszko, by wstrzymał wycinkę w Puszczy i ostrzega, że w przeciwnym razie Puszcza może zostać wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.
Komisja Europejska natomiast składa skargę do Trybunału Sprawiedliwości, który dwa tygodnie później wydaje tymczasowy zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej w ramach środka tymczasowego. To nie wstrzymuje jednak ministra Szyszko, który, jako pierwszy minister w historii UE, ignoruje środek tymczasowy wydany przez Trybunał Sprawiedliwości.

Sierpień – wycinka trwa. Używany jest do niej ciężki sprzęt, który oprócz wycinki niszczy też ściółkę i runo leśne.

Wrzesień – odbywa się pierwsze posiedzenie w Trybunale Sprawiedliwości odnośnie środków tymczasowych, czyli czasowego zakazu wycinki. Ponadto, Komisja Europejska składa formalny wniosek o nałożenie na polskie władze kary w przypadku niedostosowania się do zakazu.

Październikdodatkowe posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości w związku z środkami tymczasowymi, tym razem odbywa się ono przed Wielką Izbą (czyli 15 sędziami). Posiedzenie to odbywa się na wniosek ministra Szyszko.

Listopad ostateczna decyzja Trybunału Sprawiedliwości – wycinka musi się skończyć. W innym wypadku, kara wyniesie minimalnie 100 000 euro dziennie. Ciężkie maszyny wycinające drzewa w Puszczy zostają wstrzymane.

Grudzień pierwsza i ostatnia rozprawa w sprawie głównej, po której zapadnie wyrok mówiący, czy i w jakim stopniu decyzja ministra Szyszko z 2016 roku o zwiększeniu wycinki, narusza unijne prawo.

Czekamy na Nowy Rok z wielką nadzieją. Wierzymy, że 2018 będzie tym rokiem, w którym uda się w końcu wypracować długofalowe rozwiązanie, które pozwoli chronić ten unikatowy las przed szkodliwymi działaniami.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Pixabay

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.