Analizy prawne

clientearth_environmental_thinking

ClientEarth – nasze podejście do środowiska

„ClientEarth – myśli o środowisku” to nowa inicjatywa, w ramach której staramy się wyjść poza ramy bieżącej debaty i zaprezentować długoterminową perspektywę oraz szersze spojrzenie na dziedziny polityki środowiskowej, którymi się zajmujemy. Możesz tu znaleźć eseje, głosy do orzeczeń sądowych oraz komentarze do ustawodawstwa Unii Europejskiej.

Prezentowane poniżej opinie dotyczące prawa ochrony środowiska i polityki środowiskowej pochodzą od pracowników ClientEarth. Prezentowane opinie nie stanowią oficjalnego stanowiska ClientEarth, jednak celem ich publikacji jest zachęta do refleksji i debaty nad przyszłością polityki i prawa w zakresie ochrony środowiska, jak również przyszłością Ziemi.

James Thornton: On the value of law for the planet

27 February 2014

If our current human cultures are to survive and have a flourishing tomorrow, we need to bring about global systemic change, and do so quickly. This change will amount to a renaissance. It will need to be expressed in laws and embedded in our governance structures. Lawyers working in the public interest have a key role to play in this great transition.

Read the article

Ludwig Kramer: The Commission’s proposal for a 7th EU Environment Action Programme

15 January 2013

Time has come to discuss in public the EU Commission’s strategy for the environment, as it manifests itself through the elaboration and monitoring of environmental action programmes.

Read the article