Błędnie wydana decyzja przez Ministra Środowiska

Dzisiaj na stronie Lasów Państwowych ukazał się od tygodnia oczekiwany dokument zatwierdzający aneks do Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Białowieża podpisany przez Ministra Środowiska. Przewiduje on trzykrotne zwiększenie cięć w Puszczy Białowieskiej. Dokument nie tylko narusza unijne prawo, ale też został błędnie wydany.

Dokument jest nazwany „decyzją”, przez co należy rozumieć decyzję w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ zawiera ona pouczenie o możliwości wniesienia przez strony wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni. Wbrew treści tego dokumentu, nie jest on taką decyzją i nie przysługuje od niego środek zaskarżenia .

Błędna forma dokumentu oraz mylne pouczenie wydają się być korzystne z punktu widzenia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, bo tworzą możliwość zaskarżenia czynności zatwierdzenia aneksu do Planu Urządzenia Lasu. Jest to możliwość iluzoryczna, nieznajdująca podstawy w prawie. Fundacja rozważy dalsze kroki, które w związku z tym może podjąć. – mówi Agata Szafraniuk, prawnik w fundacji ClientEarth.

Niezależnie od formy dokumentu, zatwierdzenie Planu Urządzenia Lasu przez ministra Jana Szyszko narusza prawo unijne. Cała Puszcza jako teren unikalny pod względem przyrodniczym, jest objęta programem Natura 2000, który chroni najcenniejsze dla Unii Europejskiej gatunki i ekosystemy. Kilkukrotne zwiększenie wycinki na terenie obszaru Natura 2000 bez przeprowadzenia odpowiedniej oceny wymaganej przez dyrektywę siedliskową jest naruszeniem prawa unijnego. Uważamy, że pan Minister powinien wycofać się z tego rozsztrzygnięcia zanim rozpocznie się wycinka i będzie za późno. – dodaje Szafraniuk .

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

tookapic

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.