Branża i NGOsy domagają się szybkiego przyjęcia regulacji zwiększających wydajność energetyczną gospodarki

Branża i NGOsy chcą szybkiego przyjęcia regulacji zwiększających wydajność energetyczną gospodarki

Minął już ponad miesiąc odkąd rząd przyjął projekt Ustawy o efektywności energetycznej, ale projekt wciąż nie trafił do Sejmu. We wspólnym stanowisku wystosowanym do KPRM oraz Parlamentu Koalicja Klimatyczna wraz z jedenastoma organizacjami branżowymi i pozarządowymi podkreśla, że przygotowywana regulacja wprowadza dobre rozwiązania, a dalsze opóźnienia legislacyjne mogą skutkować niespełnieniem przez Polskę obowiązku oszczędzania energii do 2020 roku.

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (tzw. EED) powinna była zostać wdrożona do prawa krajowego do dnia 5 czerwca 2014 roku, czyli niemal dwa lata temu. Wymaga ona, aby w latach 2014-2020 państwa członkowskie uzyskiwały 1,5% oszczędności energii rocznie, co w sumie ma zapewnić 10,5% oszczędności energii finalnej do roku 2020. Polska zamierza osiągnąć ten cel przy pomocy zreformowanego systemu świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów).

– Rządowy projekt zawiera szereg zmian usprawniających system białych certyfikatów i daje nadzieję na rozwój usług energetycznych – podkreśla Agata Bator, prawnik z Fundacji ClientEarth. – W aktualnej wersji proponowana regulacja definiuje tzw. umowę o poprawę usług energetycznych oraz pozwala jednostkom sektora publicznego na ich stosowanie, co pomoże spopularyzować tego rodzaju inwestycje i zbudować kolejny zielony rynek usług i pracy w Polsce – dodaje Bator.

W wystosowanym stanowisku organizacje podkreślają, że projekt musi uwzględniać zaistniałe opóźnienie w transpozycji dyrektywy EED. Wskazują również, że aby Polska mogła osiągnąć 10,5% planowanych oszczędności energii końcowej do 2020 roku, zreformowany system białych certyfikatów musi wziąć pod uwagę odpowiednio wyższe niż planowane 1,5% oszczędności rocznie. Sygnatariusze podkreślają przy tym, że spełnienie wymagań Dyrektywy będzie korzystne dla konsumentów energii, gospodarki i środowiska.

– Polska zużywa ponad dwa razy więcej energii w przeliczeniu na jednostkę PKB niż wynosi średnia europejska. Zwiększając efektywność energetyczną oszczędzamy pieniądze, a przy okazji unowocześniamy gospodarkę, tworzymy nowe miejsca pracy, ograniczamy emisje zanieczyszczeń powietrza oraz co najważniejsze zmniejszamy poziom ubóstwa energetycznego i przyczyniamy się do poprawy warunków życia Polaków. Zwiększanie efektywności energetycznej powinno być jednym z priorytetów rządu – podsumowuje dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

Stanowisko zostało przygotowane przez Fundację ClientEarth i poparte przez:

Koalicję Klimatyczną;
Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE);
Narodową Agencję Poszanowania Energii (NAPE);
Instytut Spraw Obywatelskich;
Instytut Ekonomii Środowiska;
Polską Izbę Gospodarczą Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej;
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC);
Wielkopolski Dom Pasywny;
Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej MIWO;
Stowarzyszenie na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii „HELIOS”;
Konfederację Budownictwa i Nieruchomości;
firmę Armacell.

Pełna treść stanowiska

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Hanjin

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.