Cała Europa apeluje o zachowanie Puszczy Białowieskiej

Sprawa Puszczy Białowieskiej zatacza coraz szersze kręgi. Ignorowanie przez ministra Szyszko apeli polskich naukowców, społeczeństwa, pism Komisji Europejskiej i twarde zapowiedzi rozpoczęcia wycinki, wzbudzają coraz większy niepokój w całej Europie.

19 maja europosłowie reprezentujący większość frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim złożyli formalne zapytanie, czy w związku z planami zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej, Komisja planuje skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. Odpowiedź Komisji przyszła w ciągu kilku dni – Komisarz Karmenu Vella potwierdził, że Komisja nie wyklucza rozpoczęcia sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i, że już kilkukrotnie informowała polski rząd o swych wątpliwościach dotyczących legalności zwiększonej wycinki.

W przeciągu ostatniego miesiąca również czołowi europejscy naukowcy apelowali do premier Beaty Szydło, ministra środowiska Szyszko oraz prezydenta Adrzeja Dudy, by nie dopuścili do przekształcenia najlepiej zachowanego lasu pierwotnego Europy w zwykły las gospodarczy. Pierwszy list był indywidualną inicjatywą przyrodników z najlepszych naukowych jednostek, takich jak Harvard University (Wielka Brytania), University of Leuven (Belgia), University of Ghent (Belgia), University of Nottingham (Wielka Brytania) czy University of Bremen (Niemcy).

Kolejny wystosowała międzynarodowa organizacja – Society for Ecological Restoration, która działa na rzecz ochrony ekosystemów przed niszczącą działalnością człowieka. Naukowcy zrzeszeni w tej instytucji piszą: „Według naszej wiedzy, zarówno argumenty naukowe, jak doświadczenia praktyczne bardzo mocno świadczą przeciwko wycince drzew. Takiego działania nie można określać mianem ‘odnowienia lasu’, gdyż w rzeczywistości jest ono sprzeczne z założeniami ochrony przyrody.”

W dniach 4-8 czerwca planowana jest w Polsce wizyta ekspertów z UNESCO i Komisji Europejskiej, którzy mają zobaczyć, jak wygląda sytuacja na miejscu.

ClientEarth wraz z 6 innymi organizacjami złożyło 19 kwietnia br. skargę do Komisji Europejskiej na decyzję ministra środowiska Jana Szyszko o zwiększeniu pozyskania drewna na terenie Nadleśnictwa Białowieża. W naszej opinii narusza ona prawo UE, gdyż została podjęta bez przeprowadzenia analizy wpływu wycinki na chronione gatunki i siedliska oraz na integralność obszaru Natura 2000, co jest wymagane przez Dyrektywę Siedliskową.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

TomaszProszek

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.