Chiny znacznie zwiększyły wysiłki na rzecz przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska oraz zmianom klimatycznym i osiągnęły na tym polu wymierne efekty. ClientEarth będzie wspierać chińskich obywateli, organizacje pozarządowe, sądy i instytucje publiczne w ich działaniach na rzecz stworzenia skutecznego prawa ochrony środowiska.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.