ClientEarth

Ile CO2 jest w stanie wchłonąć las?

Nieoczekiwanie na szczycie klimatycznym w Paryżu (COP21) Premier Beata Szydło zaproponowała sadzenie drzew jako alternatywę dla redukcji emisji CO2. W opinii pani premier pozwoli to ocalić polską energetykę opartą na węglu, gdyż redukcja emisji dokonana przez lasy jest prawie równa polskim celom redukcyjnym zapisanym w Protokole z Kioto. Lasy Państwowe planują nawet utworzyć specjalne nadleśnictwa “dedykowane absorpcji dwutlenku węgla”.

Czy lasy stanowią rozwiązanie problemu emisji CO2?

Pochłanianie przez lasy może stanowić dodatkowy czynnik w celu osiągnięcia neutralności węglowej, jednakże nie można ulegać iluzji, że dzięki sadzeniu drzew zachowamy szkodliwą dla środowiska energetykę opartą na spalaniu węgla.

Polska emituje około 400 milionów ton CO2 rocznie, z czego za prawie połowę odpowiedzialne są sektory objęte systemem handlu emisjami (ETS) – energetyka, przemysł i lotnictwo. Ile natomiast jest w stanie wchłonąć las? Polscy naukowcy szacują, że 1 hektar lasu sosnowego, najpopularniejszego typu lasu w Polsce, jest w stanie wchłonąć około 20 – 30 ton CO2 na rok. Przy najbardziej optymistycznym scenariuszu, w celu skompensowania rocznych emisji tylko jednej elektrowni Bełchatów należałoby posadzić ponad 1 200 tysięcy hektarów lasu sosnowego (4% powierzchni Polski) i utrzymywać go przez kilkadziesiąt lat. Trudno sobie wyobrazić realizację pomysłu pani premier, jeśli nie nie chcemy pokryć lasem całej powierzchni kraju.

 Absorpcja przez lasy włączona w rozliczanie emisji CO2, ale są limity

Absorpcja dwutlenku węgla przez lasy nie została odkryta przez polski rząd. Kwestia ta pojawiła się już na szczycie w Rio De Janeiro w 1992 roku, gdzie ustanowiono Konwencję Klimatyczną, ale dopiero w ostatnich latach określono zasady włączania roli lasów do polityki klimatycznej.

Na podstawie tzw. Protokołu z Kioto, który obowiązuje od 2005 roku, państwa uzyskały prawo realizacji części swoich zobowiązań przez wykorzystanie lasów i ich zdolności pochłaniania CO2. Mają one możliwość w swoim rozliczeniu emisji uwzględnić gazy cieplarniane pochłonięte z atmosfery przez lasy, ale do określonego limitu. A dlaczego? Po pierwsze szacowanie ilości pochłoniętego CO2 przez lasy cechuje się dużą niepewnością. Po drugie, brak takich limitów mógłby spowodować osłabienie motywacji państw do ograniczania emisji w innych sektorach gospodarki (np. w energetyce czy przemyśle).

Stary las jest lepszy

Badania wskazują, że młody las tego samego gatunku może więcej emitować CO2, niż pochłaniać a najwięcej CO2 wchłaniają lasy ponad pięćdziesięcioletnie.

Istniejące lasy – szczególnie te najstarsze – pełnią jeszcze inną, bardzo ważną funkcję ,gdyż magazynują ogromne ilości węgla. Gdy drzewo rośnie wbudowuje go w swoje tkanki. Szacuje się, że stary środkowoeuropejski las trzyma około 150 ton węgla na 1 hektar powierzchni. Wycinając zatem istniejące lasy, uwalniamy dodatkowy zmagazynowany w nich węgiel w ogromnych ilościach.

Długowieczność dwutlenku węgla

W Polsce jest ponad 2 miliony hektarów ubogich gleb niegwarantujących opłacalnej produkcji rolnej, które idealnie nadawałyby się na sadzenie drzew by zoffsetować emisję CO2. Nie dziwi więc fakt, że polski rząd kreatywnie poszukuje rozwiązań, które przy wykorzystaniu łatwo dostępnych zasobów naturalnych ochronią rodzimy przemysł oparty na węglu.

Lasy są kluczowym elementem w stabilizacji klimatu, ale nie da się nimi zwalczać takiej ilości CO2 , jaką produkuje człowiek. Pomimo że około dwie trzecie gazów cieplarnianych wyemitowanych w wyniku spalania paliw kopalnych przebywa w atmosferze „zaledwie” około 100 lat, to jedna trzecia jest i będzie w niej obecna jeszcze od dwóch aż do dwudziestu tysięcy lat.

Czy specjalne nadleśnictwa do absorpcji dwutlenku węgla będą jeszcze wtedy działać?

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

One thought on “Ile CO2 jest w stanie wchłonąć las?

  1. Darek

    Które kraje rozliczają CO2 z lasów? Czyli wzorem których Państw Polska może iść?

Comments are closed.

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.