Silesia

ClientEarth skupia się na emisjach przemysłowych w Polsce

Organizacja pozarządowa ClientEarth Prawnicy dla Ziemi uruchomiła stronę internetową poświęconą emisjom przemysłowym w Polsce, a w szczególności powietrzu w mieście Czerwionka-Leszczyny na Śląsku.

Mieszkańcy tego miasta od lat skarżą się na fatalną jakość powietrza i zwiększoną zachorowalność na raka. Ich zdaniem jedną z przyczyn mogą być emisje z przestarzałej koksowni.

„Piki stężeń benzenu w Czerwionce-Leszczynach sięgają momentami nawet 100 mikrogramów na metr sześcienny powietrza. Polskie prawo dopuszcza normę 5 mikrogramów średnio na rok, a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że w ogóle żadna ilość nie jest bezpieczna dla zdrowia człowieka” – mówi prawniczka ClientEarth Małgorzata Smolak.

„Mieszkańców Czerwionki-Leszczyn pozostawiono z problemem samych sobie. ClientEarth zdecydowała się im pomóc” – dodaje.

Na stronie internetowej przedstawiono świadectwa mieszkańców oraz zagrożenia dla zdrowia, związane z przemysłowymi zanieczyszczeniami powietrza, zwłaszcza pochodzącym z przemysłu koksowniczego benzenem. Jest też możliwość włączenia się do akcji, aby pełniej zobrazować problem emisji przemysłowych w Polsce i znaleźć lepsze sposoby ochrony dla zdrowia i życia Polaków.

Strona internetowa działa w dwóch językach: polskimangielskim.

„Emisje przemysłowe w Polsce wciąż są poważnym problemem. Według oficjalnych danych przemysł i energetyka odpowiadają za około 24% wszystkich emisji pyłowych w kraju. Ale proszę pamiętać, że Polska należy do niechlubnej czołówki państw o najgorszym powietrzu w Unii Europejskiej i w związku z tym jak wysoka jest baza tych zanieczyszczeń” – zauważa Małgorzata Smolak.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Michal Zablocki

Powiązane artykuły

More from or or

Turysta i ClientEarth wygrali z Zakopanem spór o opłatę miejscową

„Istotą tego postępowania jest prawo do pobierania opłat miejscowych przez władze lokalne, a jednocześnie prawo każdego z nas do czystego powietrza. Jeżeli Zakopane chce pobierać opłaty, dla których uzasadnieniem są m.in. walory środowiskowe, to najpierw powinno zadbać o jakość powietrza” – podkreśla radca prawny Fundacji ClientEarth, Agnieszka Warso-Buchanan.

NSA oceni, czy Zakopane legalnie pobiera opłaty miejscowe od turystów

Zakopane od lat boryka się z problemem smogu. Według danych Systemu monitoringu jakości powietrza małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w 2017 roku miasto zanotowało 54 dni z przekroczeniami dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10.

Komentarz w związku z odwołaniem wiceministra odpowiedzialnego za walkę ze smogiem

ClientEarth jest wyraża zaniepokojenie odwołaniem Piotra Woźnego, pełnomocnika rządu ds. czystego powietrza, odpowiedzialnego za koordynację działań wszystkich resortów w celu poprawy jakości powietrza w Polsce.

Niemieckie miasta będą mogły zakazywać diesli

Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku podtrzymał wcześniejsze decyzje, zgodnie z którą władze lokalne mogą domagać się wprowadzenia restrykcji dla pojazdów z silnikami diesla. Skargę wniosło ClientEarth i niemiecki DUH.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.