ochrona środowiska w 2017

Co przyniesie nowy rok dla środowiska?

Mijający właśnie rok był intensywnym okresem, jeśli chodzi o prawo chroniące środowisko.
Przyniósł wiele niepewności, zwłaszcza w kontekście planowanych zmian w kluczowych aktach prawnych, które zostały ujawnione pod koniec roku. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi monitorowała zmiany w prawie, na bieżąco na nie reagowała, oraz angażowała się w prace i debaty nad najważniejszymi regulacjami w obszarze ochrony środowiska. Odnieśliśmy na tym polu istotne sukcesy. Spójrzmy na to, co dobrego się zdarzyło w tym roku i porozmawiajmy o perspektywach na rok 2017.

Puszcza Białowieska

Udało się wstrzymać wycinkę na szeroką skalę w najcenniejszym lasie w Polsce – Puszczy Białowieskiej. Wycinka została umożliwiona przez decyzję Ministra Środowiska, który podjął ją ignorując stanowisko naukowców z czołowych uniwersytetów w Polsce oraz z jawnym naruszeniem unijnego prawa.
Z tego względu przygotowaliśmy skargę do Komisji Europejskiej , która z kolei rozpoczęła postępowanie przeciwko polskiemu rządowi.

Walka ze smogiem

W 2016 roku udało nam się doprowadzić do wprowadzenia tzw. „uchwały antysmogowej” dla Krakowa. Uchwała ta zakazuje od 1 września 2019 roku ogrzewania budynków przy użyciu paliw stałych (np. drewna czy węgla) na terenie całego miasta. Jednocześnie prowadziliśmy działania prawne i kampanijne związane z pobieraniem opłaty miejscowej w Zakopanem. To między innymi dzięki naszym działaniom i społecznym naciskom władze Zakopanego zapowiedziały szerokie programy do walki z zanieczyszczeniem powietrza.

Energetyka

Nasi prawnicy pracowali nad szeregiem zagadnień związanych z rynkiem energii w Polsce. Włączyliśmy się do debaty dotyczącej „ustawy wiatrakowej”, oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). W efekcie, część naszych uwag zostało wprowadzonych do ustaw.
Pod koniec roku włączyliśmy się także w dyskusję wokół rynku mocy, wskazując m.in. na częściową niezgodność propozycji z prawem Unii Europejskiej.

Od kilku lat pracowaliśmy również nad zagadnieniem efektywności energetycznej, i wreszcie widać w Polsce efekty. W maju przyjęta została nowa ustawa o efektywności energetycznej, która stwarza dobre warunki do realizacji przedsięwzięć energooszczędnych.

Przyjrzeliśmy się również rynkowi energii od drugiej strony, analizując go pod względem pozycji konsumenta na nim. Wraz z Fundacją im. Heinricha Bölla, wydaliśmy raport pt. „Rola konsumenta w transformacji energetycznej”.

Unijne prawo środowiskowe

Dzięki ogólnoeuropejskiej kampanii #NatureAlert udało się ochronić dwa podstawowe akty prawne chroniące przyrodę w całej Unii Europejskiej – dyrektywę siedliskową i ptasią. Kampania ta była prowadzona przez największe unijne organizacje ekologiczne. W Polsce były to ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków oraz WWF Polska. W rezultacie ponad pół miliona obywateli i obywatelek z całej Unii wypowiedziało się na temat funkcjonowania tych przepisów. W przeważającej większości były to głosy wspierające dyrektywy i w efekcie Komisja Europejska zrezygnowała z pomysłu ich zmiany. Były to największe konsultacje społeczne w historii Unii.

A co w przyszłym roku?

Mamy nadzieję, że inne miejscowości i województwa pójdą w ślady Krakowa odnośnie ustawy antysmogowej, a władze centralne wprowadzą standardy jakości paliw stałych i mieszkańcy całej Polski będą mogli oddychać czystym powietrzem.

Chcielibyśmy, by Minister Środowiska wycofał się z niezgodnej z prawem decyzji o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej i objął cały jej teren parkiem narodowym.

Chcielibyśmy również rozwiązań prawnych promujących rozwój energii z OZE i efektywności energetycznej oraz wspierających konsumenta na rynku energii.

Liczymy na to, że polski rząd przyjmie nowe prawo wodne, które będzie właściwie implementowało regulacje unijne i w konsekwencji odpowiednio chroniło zarówno dziką przyrodę, jak i zdrowie Polaków oraz gwarantowało ich bezpieczeństwo wodne.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Unsplash

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.