Obraz Wycinka w Puszczy

Co to znaczy, że Polska może łamać Konwencję z Aarhus? Q&A

Czym jest Konwencja z Aarhus?

Jednym z głównych celów Konwencji jest zapewnienie społeczeństwu dostępu do sądów, jeśli mają podejrzenie, że łamane jest prawo w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

Inne cele Konwencji to:
•dostęp społeczeństwa do informacji środowiskowej;
•udział w procesach decyzyjnych, które mają wpływ na otaczające nas środowisko.

Co to znaczy złożyć skargę na łamanie Konwencji z Aarhus?

Jest to wniosek o sprawdzenie, czy dany akt prawny, w tym przypadku ustawa o lasach, nie narusza Konwencji. Takie powiadomienie może złożyć każdy i w dowolnej sprawie dotyczącej przestrzegania Konwencji. Jest ono rozpatrywane przez specjalny Komitet, który obraduje cztery razy do roku.

Dlaczego wysłaliśmy powiadomienie do Komitetu?

Chcemy, by polskie prawo lepiej chroniło rodzimą przyrodę. Obecnie znajduje się w nim luka prawna, która powoduje, że społeczeństwo nie ma możliwości zawiadomienia polskiego sądu, nawet jeśli dokumenty, na podstawie których wycina się drzewa w publicznych lasach, naruszają prawo. I to jest jeden z powodów, dla których sprawa Puszczy Białowieskiej jest obecnie w Trybunale Sprawiedliwości, a nie jest rozpatrywana przez polski sąd. Wysłanie powiadomienia do Komitetu Aarhus jest często stosowanym zabiegiem w takich sytuacjach i zwykłą procedurą, która ma na celu wskazanie luki i zachęcenie polityków, by zajęli się tą kwestią.

Jakie mogą być konsekwencje skargi?

Komitet nie jest ani sądem, ani instytucją unijną, która może coś narzucić. Komitet wydaje zalecenia, w jaki sposób dostosować prawo, by było zgodne z Konwencją. Funkcja Komitetu jest więc przede wszystkim doradcza. Gdy Komitet uzna, że dany przepis narusza przepisy Konwencji, wydaje opinię, które są niewiążące, ale mają dużą wartość, ponieważ można się nimi podpierać w postępowaniach przed sądami krajowymi oraz na szczeblu europejskim.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Powiązane artykuły

More from or

Court of Justice of the European Union

Ostatni etap prawnego sporu o Puszczę Białowieską

Dziś przed Trybunałem Sprawiedliwości UE odbyła się rozprawa, która ma rozstrzygnąć, czy minister Szyszko złamał prawo, podpisując aneks zwiększający wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Jest to pierwsza i prawdopodobnie ostatnia rozprawa w sprawie głównej. Jej rezultat poznamy najprawdopodobniej już w pierwszych miesiącach 2018 roku.

Court of Justice

Q & A w sprawie rozprawy przed Trybunałem 12 grudnia

Q&A na temat rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości w sprawie głównej (12 grudnia), czyli dotyczącej konkretnych naruszeń prawa w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej.

Obraz Wycinka w Puszczy

Co to znaczy, że Polska może łamać Konwencję z Aarhus? Q&A

Ekolodzy bronią prawa Polaków do decydowania o publicznych lasach.

ants in the forest

Postępowania w Trybunale ws. Puszczy można było uniknąć

Obecnie nie można odwołać się do krajowego sądu, nawet jeśli drzewa wycinane są w państwowym lesie na podstawie dokumentu, który łamie prawo. Siedem organizacji pozarządowych wysłało skargę do Komitetu Aarhus na niezgodność ustawy o lasach z Konwencją z Aarhus, ratyfikowaną przez Polskę w 2003 roku.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.