Czym się zajmujemy

what_intro_003

Równowaga potrzeb ludzi i środowiska

what_intro_005

Równowaga potrzeb ludzi i środowiska

what_intro_002

Równowaga potrzeb ludzi i środowiska

what_intro_004

Równowaga potrzeb ludzi i środowiska

what_intro_001

Równowaga potrzeb ludzi i środowiska

Jesteśmy prawnikami zajmującymi się ochroną środowiska. Łącząc prawo, naukę i politykę publiczną tworzymy strategie i narzędzia, które pomagają mierzyć się z największymi problemami środowiska naturalnego.

Siła prawa

Dobre prawo to najlepsze narzędzie ochrony środowiska. Łącząc znajomość prawa z wiedzą naukową, stawiamy czoła wyzwaniom środowiskowym, poczynając od zmian klimatycznych, poprzez zanikanie siedlisk i zanieczyszczenie powietrza, aż po wylesianie.

Poprzez stosowanie prawa poszukujemy realnych rozwiązań dla problemów, z jakimi zmaga się nasza planeta. Pomagamy tworzyć dobre prawo. Dbamy również o jego właściwe stosowanie. Pomagamy ludziom uzyskiwać informacje i rozliczać rządzących z ich odpowiedzialności wobec środowiska.

Zagrożenia dla naszej planety mają charakter globalny – dlatego potrzebujemy globalnych rozwiązań. Główne problemy środowiskowe – zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności, niedostatek wody i wyjałowienie ziem – mają również wpływ na gospodarkę i bezpieczeństwo.

test_image_038

Nasza misja

Przy pomocy prawa staramy sie naprawić relację pomiedzy ludzkością a planetą, którą zamieszkujemy. Działamy w Europie i poza nią, łącząc prawo, zdobycze nauki i politykę w celu stworzenia praktycznych rozwiązań dla kluczowych problemów środowiskowych.

Nasze wartości

Zmiana. Przekonanie, że podstawy relacji człowieka ze światem natury muszą ulec zmianie, a prawo może w tym pomóc.

Odwaga. Śmiałość, pasja i determinacja, aby zmieniać status quo.

Kreatywność. Wolność tworzenia nowych idei oraz poszukiwania nowych rozwiązań dla istniejących problemów.

Elastyczność. Zdolność błyskawicznego wykorzystywania otwierających się przed nami szans zgodnie z naszą wizją.

Strategia. Długoterminowa wizja i praktyczne rozwiązania, które pomagają nam wypełniać naszą misję.

Znaczenie prawa

Każdy z nas miał styczność z kampanią ekologiczną. Takie działania mogą osiągnąć znacznie więcej, gdy obejmują one również kroki prawne. Każda sprawa sądowa, a tym bardziej cała ich seria, może sama w sobie stanowić kampanię.

Zdecydowane i cierpliwe działania na rzecz obrony prawa ludzi do czystego środowiska wspierają rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Mobilizują grupy i jednostki do działania i dążenia do zmian. Społeczeństwo obywatelskie może, w oparciu o dane naukowe i ekonomiczne, wywierać istotny wpływ na podejmowane decyzje i działania.

Wspieramy kampanie ekologiczne za pomocą instrumentów prawnych. Jeśli jest to konieczne, nie boimy się występować w sądzie w sprawach szczególnie ważnych.

 

test_image_039

Wspieranie demokracji środowiskowej

Połączenie prawa i akcji społecznych na rzecz środowiska może pomóc w walce wspólnego dobra z prywatnymi interesami.

Działamy na rzecz powszechnego dostępu do informacji o stanie środowiska, udziału obywateli w kształtowaniu polityki środowiskowej oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska.

Dostęp do informacji o środowisku powinien być traktowany przez władze jako interes publiczny. Dbanie o transparentność pomoże zapobiegać korupcji i nadużyciom, a również ułatwi obywatelom branie udziału w podejmowaniu decyzji, które mają wpływ na ich życie codzienne.

Wciąż w wielu państwach oraz instytucjach Unii Europejskiej istnieją poważne przeszkody dla funkcjonowania demokracji środowiskowej. Nasza działalność na rzecz dostępu do wymiaru sprawiedliwości zmierza do zniesienia barier ograniczających dostęp obywateli do sądów.

W szczególności skupiamy się na zapewnieniu dostępu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego orzecznictwo uniemożliwia obecnie organizacjom pozarządowym udział w większości postępowań. Tym samym, organizacje pozarządowe są często pozbawione możliwości kwestionowania działań instytucji unijnych. W Wielkiej Brytanii koszty postępowania sądowego są tak wysokie, że zniechęcają zarówno osoby prywatne, jak i organizacje do podważania decyzji w zakresie polityki środowiskowej.

Zapewnienie obywatelom dostępu do sądów to długoterminowe wyzwanie. Demokracja środowiskowa ma jednak kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiedzialności za podejmowanie decyzji dotyczących środowiska.

 

 

ClientEarth jest pozarządową organizacją zarejestrowaną według prawa Wielkiej Brytanii oraz fundacją zarejestrowaną w Polsce jako „Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi” nr KRS 0000364218.