bison in a wintery forest

Decyzje o odstrzale żubrów w Puszczy Knyszyńskiej i Boreckiej błędnie wydane

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi zaskarżyła decyzję o odstrzale dwudziestu żubrów w Puszczy Boreckiej i wniosła o przystąpienie do postępowania w sprawie zabicia kolejnych dwudziestu w Puszczy Knyszyńskiej. W jej opinii, GDOŚ, który wydał zezwolenia na zabicie tych ściśle chronionych zwierząt, dopuścił się szeregu zaniechań i błędów.

„Decyzje, które pozwalają na odstrzał żubrów, zostały wydane w sposób błędny. W obecnym brzmieniu naruszają one przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o ochronie przyrody. Chcemy, aby te decyzje zostały uchylone i by w przyszłości takie decyzje były wydawane po wnikliwym zbadniu sprawy i po udowodnieniu spełnienia wszystkich wymaganych prawem przesłanek. Celem powinna być przede wszystkim odpowiednia ochrona żubra, który jest pod ścisłą ochroną i stanowi symbol polskiej przyrody” – mówi Agata Szafraniuk, prawniczka z fundacji.

Kiedy prawo dopuszcza zabicie żubra?

Żubr występuje niezwykle rzadko – na całym świecie żyje ich około 5 tysięcy, i z tego względu znajduje się pod ścisłą ochroną. Odstrzał jest obwarowany wieloma warunkami i pozwala się na niego tylko w wyjątkowych sytuacjach. Za każdym razem trzeba spełnić co najmniej trzy warunki – wykazać brak rozwiązań alternatywnych, udowodnić, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na dziko występujące populacje żubrów oraz wykazać nadrzędny interes publiczny, który przemawia za tym odstrzałem. W decyzjach wydanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska żaden z tych warunków nie został wystarczająco spełniony.

Decyzja uzasadniona niedbale, bez poparcia w danych

W obu decyzjach GDOŚ właściwie nie uzasadnił, dlaczego zezwolił na odstrzał żubrów. Ograniczył się do ogólnego stwierdzenia, że warunki, niezbędne do wydania zezwolenia na odstrzał żubrów, zostały spełnione. To nie jest jednak wystarczające. Dotychczasowe orzecznictwo potwierdza, że podanie precyzyjnego i odpowiedniego uzasadnienia jest koniecznością. Co więcej, w decyzji dotyczącej Puszczy Boreckiej nie sprecyzowano nawet, w jakim celu odstrzał ma być prowadzony.

Decyzja o zezwoleniu na zabijanie ściśle chronionych zwierząt powinna być wyjątkiem stosowanym w niezwykle rzadkich sytuacjach. Z tego względu zaniepokojenie budzi fakt, że co roku w tych samych Nadleśnictwach wydawane są podobne decyzje zezwalające na odstrzał nawet kilkudziesięciu żubrów i, jak donoszą media, organizowane są komercyjne polowania na te chronione zwierzęta.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

wikimedia commons

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.