Dołącz do działań prawnych przeciw szkodliwym emisjom przemysłowym

Powietrzem w Czerwionce-Leszczynach nie da się oddychać

Powietrze szczypie w oczy i gryzie w gardło

W mieście stwierdzono wysokie stężenia benzenu i zwiększoną zachorowalność na raka

Według mieszkańców źródłem problemu są emisje z przestarzałej koksowni

Mieszkańcy chcą więc jak najszybszego zamknięcia zakładu

Scroll down

„Boimy się złego powietrza, które może powodować raka w mieście. Powietrze jest gęste, a my chcemy, żeby było czyste!”

Leszek Machura, Stowarzyszenie proekologiczne „Zielone Miasto”

Scroll down

Pomaga im Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Scroll down

Do WIOŚ w Katowicach trafiło ponad 100 wniosków o natychmiastowe zamknięcie koksowni. WIOŚ zarządziła kontrolę w zakładzie…

Scroll down

Co to jest benzen?

Chwilowe stężenia benzenu w Czerwionce-Leszczynach sięgają nawet 100 mikrogramów (µg) na m3 powietrza.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma bezpiecznych stężeń benzenu dla zdrowia człowieka.

„Ciężko usiąść na dworze, spokojnie porozmawiać. Nie można dzieci zabrać na podwórko, bo powietrze jest ciężkie od dymu. Trudno czymkolwiek oddychać!”

Patrycja Langner, mieszkanka Czerwionki-Leszczyn

Scroll down

Razem możemy powstrzymać szkodliwe emisje przemysłowe

Scroll down

Co możesz zrobić?

Rzeczywista skala problemu nie jest znana. Nie ma dostępnych dokładnych danych dotyczących emisji przemysłowych. Poprzyj akcję, by pomóc nam zebrać te dane.

Jeśli w miejscu, gdzie mieszkasz, występują szkodliwe emisje przemysłowe i podejrzewasz, że przekraczają dopuszczalne normy, skontaktuj się z ClientEarth.

Twoje dane osobowe nie będą udastępniane innym podmiotom i pozostaną zabezpieczone.