Dziś w Czerwionce-Leszczynach już można otwierać okna!

Dziękujemy za poparcie! Dziś w Czerwionce-Leszczynach już można otwierać okna

Koksownia Dębieńsko jest zamknięta. A mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn mogą wreszcie odetchnąć.

Rok temu mieszkańcy miasta oraz ClientEarth wnioskowali do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach o jak najszybsze wstrzymanie działalności zakładu ze względu na wysokie emisje szkodliwego benzenu. Właściciel koksowni planował zakończenie produkcji koksu na 4 września.

Po dramatycznych wydarzeniach i chwilowych stężeniach benzenu sięgających w sierpniu 262 µg na m3 powietrza, zaalarmowaniu mediów przez miejscowych aktywistów ze Stowarzyszenia Proekologicznego Zielone Miasto z Czerwionki-Leszczyn oraz ClientEarth, interwencji WIOŚ, śledztwie prokuratury, właściciel zakładu zrobił to nieco wcześniej – w ostatnim dniu sierpnia.
Dziękujemy!

Starania o czyste powietrze wciąż trwają

Zanieczyszczenie powietrza nadal dotyka wielu ludzi w wielu miejscach w Polsce.
Rzeczywista skala problemu nie jest znana. Nie ma dostępnych dokładnych danych dotyczących emisji przemysłowych. Poprzyj akcję, by pomóc nam zebrać te dane.
Jeśli w miejscu, gdzie mieszkasz, występują szkodliwe emisje przemysłowe i podejrzewasz, że przekraczają dopuszczalne normy, skontaktuj się z ClientEarth.


 

Twoje dane osobowe nie będą udastępniane innym podmiotom i pozostaną zabezpieczone.