Unijna polityka klimatyczno-energetyczna określa trzy główne cele do osiągnięcia do roku 2030: co najmniej 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych (względem roku 1990), wzrost udziału źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii do 27% oraz co najmniej 27% zwiększenie efektywności energetycznej. Polityka została przyjęta przez przywódców UE w październiku 2014 roku. Polityka ta bazuje na pakiecie klimatyczno-energetycznym obowiazujący do roku 2020 roku

ochrona środowiska w 2017

Co przyniesie nowy rok dla środowiska?

Zimowa Warszawa - pakiet zimowy

Konsumenci energii już niebawem ze znacznie większymi prawami?

Komisja Europejska opublikowała 30 listopada projekty ośmiu nowych regulacji w zakresie energetyki – tzw. pakiet zimowy.

Zaproszenie na konferencję “Konsument na rynku energii – aktualne wyzwania”

Zapraszamy na konferencję oraz prezentację raportu na temat pozycji konsumenta na rynku energii.

Miasto nocą symbolizujące temat dyrektywy o efektywności enegetycznej

Komisja Europejska: podniesienie celu efektywności energetycznej do 30% do 2030 r. niemal pewne

Do opinii publicznej wyciekł projekt dyrektywy o efektywności energetycznej, z którego wynika, że Komisja będzie proponowała zwiększenie unijnych ambicji w zakresie oszczędzania energii.

linie energetyczne reprezentujące rynek mocy

Projekt rynku mocy podwyższy rachunki za energię o 20% i jest niezgodny z prawem UE

Przyjęcie projektu rynku mocy w brzmieniu zaproponowanym przez Ministerstwo Energii wiązałby się z nałożeniem na społeczeństwo i gospodarkę kosztów rzędu 80-90 mld zł w okresie od 2021 do 2030 roku.

Pracownicy

 • Ilona Jędrasik

 • Oskar Kulik

 • Urszula Szałkowska

 • Polskie dokumenty

  Efektywność energetyczna archive:

  Obserwuj nas!

  Newsletter (po angielsku)

  Zapisując się do naszego Newslettera otrzymasz najnowsze informacje o naszej pracy oraz materiały i artykuły dotyczące środowiska, nauki i polityki.