Unijna polityka klimatyczno-energetyczna określa trzy główne cele do osiągnięcia do roku 2030: co najmniej 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych (względem roku 1990), wzrost udziału źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii do 27% oraz co najmniej 27% zwiększenie efektywności energetycznej. Polityka została przyjęta przez przywódców UE w październiku 2014 roku. Polityka ta bazuje na pakiecie klimatyczno-energetycznym obowiazujący do roku 2020 roku

Bruksela akceptuje polski rynek mocy

 • Ministrowie zgodzili się na 30% cel efektywności energetycznej w Unii Europejskiej

  Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii przyjęła stanowisko do projektów nowych dyrektyw z zakresu efektywności energetycznej.

 • ochrona środowiska w 2017

  Co przyniesie nowy rok dla środowiska?

  Mijający właśnie rok był intensywnym okresem, jeśli chodzi o prawo chroniące środowisko. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi monitorowało zmiany w prawie, oraz angażowało się w prace i debaty nad najważniejszymi regulacjami. Odnieśliśmy na tym polu istotne sukcesy.

 • pozycja konsumenta na rynku energii

  Jak wzmocnić pozycję konsumenta na polskim rynku energii?

  Nowy raport Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wskazuje, że prawo musi nadążać za technologią i umożliwiać obywatelom aktywny udział w rynku energii poprzez zarządzanie jej zużyciem, czy wytwarzanie na własny użytek.

 • Zimowa Warszawa - pakiet zimowy

  Konsumenci energii już niebawem ze znacznie większymi prawami?

  Komisja Europejska opublikowała 30 listopada projekty ośmiu nowych regulacji w zakresie energetyki – tzw. pakiet zimowy.

 • Pracownicy

 • Anna Frączyk

  Anna Frączyk

 • Ilona Jędrasik

 • Polskie dokumenty

  Efektywność energetyczna archive:

 • Zaproszenie na konferencję “Konsument na rynku energii – aktualne wyzwania”
 • Komisja Europejska: podniesienie celu efektywności energetycznej do 30% do 2030 r. niemal pewne
 • Projekt rynku mocy podwyższy rachunki za energię o 20% i jest niezgodny z prawem UE
 • Środki publiczne z derogacji dla elektroenergetyki powinny wspierać rozwój OZE
 • Polska źle wykorzystuje darmowe uprawnienia do emisji CO2 dla elektroenergetyki
 • Sejm uchwalił dwie nowe ustawy z zakresu energetyki
 • Nowelizacja ustawy o OZE posłuży wsparciu energetyki węglowej
 • Branża i NGOsy chcą szybkiego przyjęcia regulacji zwiększających wydajność energetyczną gospodarki
 • Dobre zmiany w systemie białych certyfikatów
 • Energetyka obywatelska – czas na dobre zmiany
 • Odsunięcie wejścia w życie nowych mechanizmów wsparcia dla OZE może odwlec duże inwestycje, ale pomóc prosumentowi
 • Ruch na rzecz energetyki obywatelskiej rośnie w siłę
 • Więcej niż energia: ruch, który pobił rekord Polski
 • Efektywność po terminie
 • Powstał kompleksowy raport prawny o energetyce obywatelskiej
 • Nowelizacja Ustawy o OZE nie może być zamachem na energetykę obywatelską
 • Nowa ustawa o efektywności energetycznej musi zostać przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu
 • Obywatele wygrali bitwę o OZE
 • 7,5 miliarda złotych poszło z dymem
 • Ustawa o efektywności energetycznej wymaga nowelizacji
 • Nowa polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej: reguły gry są równie ważne jak poziom ambicji klimatycznych
 • Nieudana transpozycja: ClientEarth o niezgodności Małego Trójpaku z dyrektywą o odnawialnych źródłach energii
 • Obserwuj nas!

  Nasze raporty w Twojej skrzynce!

  Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.