Unijna polityka klimatyczno-energetyczna określa trzy główne cele do osiągnięcia do roku 2030: co najmniej 40% redukcję emisji gazów cieplarnianych (względem roku 1990), wzrost udziału źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii do 27% oraz co najmniej 27% zwiększenie efektywności energetycznej. Polityka została przyjęta przez przywódców UE w październiku 2014 roku. Polityka ta bazuje na pakiecie klimatyczno-energetycznym obowiazujący do roku 2020 roku

Efektywność energetyczna

 • image showing power lines

  Ministrowie UE mało ambitnie o efektywności energetycznej – główne wnioski ze spotkania Rady ds. Energii

  26 czerwca 2017 r. jedna z instytucji unijnych – Rada Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii przyjęła swoje stanowisko w odniesieniu do obu aktów prawnych.

 • Ministrowie zgodzili się na 30% cel efektywności energetycznej w Unii Europejskiej

  Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii przyjęła stanowisko do projektów nowych dyrektyw z zakresu efektywności energetycznej.

 • ochrona środowiska w 2017

  Co przyniesie nowy rok dla środowiska?

  Mijający właśnie rok był intensywnym okresem, jeśli chodzi o prawo chroniące środowisko. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi monitorowało zmiany w prawie, oraz angażowało się w prace i debaty nad najważniejszymi regulacjami. Odnieśliśmy na tym polu istotne sukcesy.

 • pozycja konsumenta na rynku energii

  Jak wzmocnić pozycję konsumenta na polskim rynku energii?

  Nowy raport Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wskazuje, że prawo musi nadążać za technologią i umożliwiać obywatelom aktywny udział w rynku energii poprzez zarządzanie jej zużyciem, czy wytwarzanie na własny użytek.

 • Pracownicy

 • Anna Frączyk

  Anna Frączyk

 • Ilona Jędrasik

 • Ranja Łuszczek

  Ranja Łuszczek

 • Powiązane dokumenty

  Obserwuj nas!

  Nasze raporty w Twojej skrzynce!

  Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.