Bison running across a path in the Bialowieza Forest

Ekspert IUCN: strona polska powinna poinformować UNESCO o planowanej wycince

Podczas dzisiejszego spotkania w Puszczy Białowieskiej, na którym obecni byli przedstawiciele Lasów Państwowych, ministerstwa środowiska i organizacji pozarządowych, ekspert IUCN kilkukrotnie podkreślił, że UNESCO oczekiwało, że strona polska poinformuje je o planach zwiększenia wycinki. Powoływał się przy tym na wytyczne operacyjne do realizacji konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego – a dokładnie na punkty 172 i 174.

Podkreślił też, że przystąpienie do umowy z UNESCO jest aktem dobrowolnym. UNESCO nie jest w stanie zmusić żadnego państwa, by wywiązywało się ze swych zobowiązań. Jeśli jednak dany obiekt utraci swoje unikalne cechy, dzięki którym został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa, to będzie musiał zostać z niej zdjęty.

Warto tu przypomnieć, że Puszcza Białowieska została wpisana na Listę światowego Dziedzictwa UNESCO miedzy innymi ze względu na naturalne procesy, które w niej zachodzą bez ingerencji człowieka oraz dużą ilość martwego drewna. Decyzja ministra Szyszko, by trzykrotnie podnieść wyrąb drzew w nadleśnictwie Białowieża stanowi poważną i wielopłaszczyznową ingerencję w ten delikatny ekosystem.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

wikipedia

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.