ClientEarth

Fundacja ClientEarth Poland odpowiada Mikołajowi Budzanowskiemu, Ministrowi Skarbu Państwa

Organizacja pozarządowa ClientEarth wystosowała list otwarty do ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego odpierając wypowiedzi ministra, iż „działa przeciwko interesowi publicznemu państwa”.

W liście, od Marcina Stoczkiewicza, członka zarządu Fundacji ClientEarth Poland, czytamy „Podejmowanie działań w interesie publicznym stanowi kluczową zasadę leżącą u podstaw działalności ClientEarth Poland. Zgodnie z Konstytucją RP, obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie bezpiecznego środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń. Interes publiczny nie może być redukowany do interesów jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub uwzględniać wyłącznie interesy ekonomiczne”.

Pełna treść listu dostępna jest tutaj.

Marcin Stoczkiewicz wskazuje: “Wraz z moimi współpracownikami czujemy się zaszczyceni mogąc współtworzyć społeczeństwo obywatelskie w Polsce.”

„Pracujemy korzystając ze środków prawnych przewidzianych przez polski system prawny, aby pomóc naszemu krajowi w zapewnieniu takiej przyszłości na jaką zasługuje. Napisaliśmy ten list ponieważ jest to nie tylko krzywdzące, ale również niebezpieczne dla społeczeństwa obywatelskiego gdy członek rządu formułuje takie oskarżenia. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie, które otrzymaliśmy od innych organizacji pozarządowych w odpowiedzi na komentarze ministra”.

Odpowiedź Fundacji ClientEarth Poland poprzedził list otwarty do Prezesa Rady Ministrów, Pana Donalda Tuska od polskich organizacji pozarządowych zaniepokojonych tym, iż wypowiedzi ministra Budzanowskiego stanowią bezprecedensowy atak na legalnie działającą organizację współtworzącą społeczeństwo obywatelskie ze strony wysokiego rangą przedstawiciela rządu.

List otwarty wskazywał: “Utożsamiając interes spółki, którą jako przedstawiciel Skarbu Państwa nadzoruje, z interesem publicznym Minister Budzanowski zakwestionował podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Konstytucja stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania, m.in. stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji […]”.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.