GDOŚ zebrała orzeczenia polskich sądów pomocne w ochronie przyrody

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opublikowała zbiór orzeczeń polskich sądów dotyczących ochrony przyrody. W publikacji znalazły się sprawy, w których dowody pozwoliły na karanie za przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku.

Jednym z kluczowych zagrożeń dla polskiej przyrody, związanych z przestępstwami i wykroczeniami przeciwko środowisku, jest brak przekazywania spraw organom wymiaru sprawiedliwości przez organy ścigania. Zaradzić temu ma publikacja opracowana przez GDOŚ w ramach projektu Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody (LIFE15 GIE/PL/000758).

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania na temat ochrony przyrody, usprawnienie współpracy między nimi, a także ułatwienie egzekwowania prawa w zakresie ochrony środowiska.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Manfred Legasto Fransisco