Gminy dostaną nowe narzędzie do walki ze smogiem

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych da gminom nowe narzędzie do walki ze smogiem. Pozwoli ona ustanowić strefę czystego transportu na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej, aby ograniczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko.

Ustawa czeka na podpis prezydenta.

– Utworzenie podstawy prawnej do wprowadzania stref czystego transportu (SCzT) to krok w dobrym kierunku, dzięki któremu gminy dostaną niezbędne uprawnienia do walki z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez pojazdy – ocenia Agnieszka Warso-Buchanan, radca prawny Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

– Niestety w trakcie prac sejmowych wycofano możliwość nakładania przez gminy opłat za wjazd do takich stref, zastrzeżenia budzi też umożliwienie gminom wprowadzania zwolnień na dowolnych zasadach. W praktyce może dojść do sytuacji, w której do strefy będą mogły masowo wjeżdżać pojazdy niespełniające zaostrzonych norm emisyjności, co podważy sens jej funkcjonowania – zwraca uwagę.

– Trzeba też pamiętać, że aby emisje zanieczyszczeń z transportu rzeczywiście zaczęły w Polsce spadać niezbędna jest reforma w praktyce nie działającego obecnie systemu kontroli emisyjności pojazdów oraz ochrona przed zalewem starych samochodów z silnikami diesla z Europy Zachodniej, np. poprzez zwiększenie akcyzy na te samochody – dodaje prawniczka.

SCzT to obszar miasta, w którym co do zasady będą mogły poruszać się tylko pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem i pojazdy napędzane gazem ziemnym. Wskazać jednak należy, iż przyjęte rozwiązanie wprowadza też szeroki katalog zwolnień dla określonej kategorii pojazdów. Zwolnienie uzyskali m.in.: mieszkańcy strefy, pojazdy służb państwowych i obsługujących Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zarządcy dróg, zespoły transportu sanitarnego oraz autobusy szkolne. Gminy ponadto będą mogły wprowadzić dodatkowe wyłączenia od tych określonych w ustawie.

SCzT może ustanowić uchwałą rada gminy. W uchwale tej należy określić granice obszaru SCzT, sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy oraz dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały o ustanowieniu strefy czystego transportu. Granice obszaru strefy oznaczone będą znakami drogowymi.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Skitterphoto

Powiązane artykuły

More from

Właściciel koksowni Dębieńsko zobowiązał się do troski o jakość powietrza w Czerwionce-Leszczynach

Spółka JSW Koks, właściciel Koksowni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, potwierdziła w czwartek, że we wrześniu zakończy produkcję w zakładzie i zobowiązała się do dodatkowej troski o jakość powietrza w mieście w okresie wakacyjnym.

Turysta i ClientEarth wygrali z Zakopanem spór o opłatę miejscową

„Istotą tego postępowania jest prawo do pobierania opłat miejscowych przez władze lokalne, a jednocześnie prawo każdego z nas do czystego powietrza.

NSA oceni, czy Zakopane legalnie pobiera opłaty miejscowe od turystów

Zakopane od lat boryka się z problemem smogu. Według danych Systemu monitoringu jakości powietrza małopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w 2017 roku miasto zanotowało 54 dni z przekroczeniami dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10.

Komentarz w związku z odwołaniem wiceministra odpowiedzialnego za walkę ze smogiem

ClientEarth wyraża zaniepokojenie odwołaniem Piotra Woźnego, pełnomocnika rządu ds. czystego powietrza, odpowiedzialnego za koordynację działań wszystkich resortów w celu poprawy jakości powietrza w Polsce.

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.