Gminy dostaną nowe narzędzie do walki ze smogiem

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych da gminom nowe narzędzie do walki ze smogiem. Pozwoli ona ustanowić strefę czystego transportu na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej, aby ograniczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko.

Ustawa czeka na podpis prezydenta.

– Utworzenie podstawy prawnej do wprowadzania stref czystego transportu (SCzT) to krok w dobrym kierunku, dzięki któremu gminy dostaną niezbędne uprawnienia do walki z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez pojazdy – ocenia Agnieszka Warso-Buchanan, radca prawny Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

– Niestety w trakcie prac sejmowych wycofano możliwość nakładania przez gminy opłat za wjazd do takich stref, zastrzeżenia budzi też umożliwienie gminom wprowadzania zwolnień na dowolnych zasadach. W praktyce może dojść do sytuacji, w której do strefy będą mogły masowo wjeżdżać pojazdy niespełniające zaostrzonych norm emisyjności, co podważy sens jej funkcjonowania – zwraca uwagę.

– Trzeba też pamiętać, że aby emisje zanieczyszczeń z transportu rzeczywiście zaczęły w Polsce spadać niezbędna jest reforma w praktyce nie działającego obecnie systemu kontroli emisyjności pojazdów oraz ochrona przed zalewem starych samochodów z silnikami diesla z Europy Zachodniej, np. poprzez zwiększenie akcyzy na te samochody – dodaje prawniczka.

SCzT to obszar miasta, w którym co do zasady będą mogły poruszać się tylko pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem i pojazdy napędzane gazem ziemnym. Wskazać jednak należy, iż przyjęte rozwiązanie wprowadza też szeroki katalog zwolnień dla określonej kategorii pojazdów. Zwolnienie uzyskali m.in.: mieszkańcy strefy, pojazdy służb państwowych i obsługujących Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zarządcy dróg, zespoły transportu sanitarnego oraz autobusy szkolne. Gminy ponadto będą mogły wprowadzić dodatkowe wyłączenia od tych określonych w ustawie.

SCzT może ustanowić uchwałą rada gminy. W uchwale tej należy określić granice obszaru SCzT, sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy oraz dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały o ustanowieniu strefy czystego transportu. Granice obszaru strefy oznaczone będą znakami drogowymi.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Skitterphoto

Powiązane artykuły

More from

Polska złamała prawo UE z powodu przekroczeń PM10

„To podwójnie zła wiadomość dla Polaków: nie tylko musimy pogodzić się z przegranym procesem sądowym, ale i nadal oddychać powietrzem, które nam szkodzi. Działania polskich władz są zbyt powolne w stosunku do skali zagrożenia” – mówi radca prawny organizacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Agnieszka Warso-Buchanan.

Polskie kłopoty z prawem UE z powodu przekroczeń PM10 – wyjaśniamy, o co chodzi w jutrzejszym procesie

„Polacy stracą podwójnie: nie dość, że muszą oddychać brudnym powietrzem, to jeszcze ich kraj może przegrać sprawę sądową przed unijnym sądem” – podkreśla prawniczka Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Agnieszka Warso-Buchanan.

Gminy dostaną nowe narzędzie do walki ze smogiem

Aby emisje zanieczyszczeń z transportu rzeczywiście zaczęły w Polsce spadać niezbędna jest reforma w praktyce nie działającego obecnie systemu kontroli emisyjności pojazdów oraz ochrona przed zalewem starych samochodów z silnikami diesla z Europy Zachodniej, np. poprzez zwiększenie akcyzy na te samochody.

Znany jest termin wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE ws przekroczeń norm PM10 w powietrzu w Polsce

Trybunał poinformował, że wyrok w sprawie przeciwko Polsce za zanieczyszczenie powietrza zapadnie 22 lutego. Jeżeli Polska zostanie uznana winną naruszenia prawa europejskiego, grozi jej kara finansowa, która wg NIK może wynieść nawet 4 mld złotych.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.