Gminy dostaną nowe narzędzie do walki ze smogiem

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych da gminom nowe narzędzie do walki ze smogiem. Pozwoli ona ustanowić strefę czystego transportu na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej, aby ograniczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko.

Ustawa czeka na podpis prezydenta.

– Utworzenie podstawy prawnej do wprowadzania stref czystego transportu (SCzT) to krok w dobrym kierunku, dzięki któremu gminy dostaną niezbędne uprawnienia do walki z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez pojazdy – ocenia Agnieszka Warso-Buchanan, radca prawny Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

– Niestety w trakcie prac sejmowych wycofano możliwość nakładania przez gminy opłat za wjazd do takich stref, zastrzeżenia budzi też umożliwienie gminom wprowadzania zwolnień na dowolnych zasadach. W praktyce może dojść do sytuacji, w której do strefy będą mogły masowo wjeżdżać pojazdy niespełniające zaostrzonych norm emisyjności, co podważy sens jej funkcjonowania – zwraca uwagę.

– Trzeba też pamiętać, że aby emisje zanieczyszczeń z transportu rzeczywiście zaczęły w Polsce spadać niezbędna jest reforma w praktyce nie działającego obecnie systemu kontroli emisyjności pojazdów oraz ochrona przed zalewem starych samochodów z silnikami diesla z Europy Zachodniej, np. poprzez zwiększenie akcyzy na te samochody – dodaje prawniczka.

SCzT to obszar miasta, w którym co do zasady będą mogły poruszać się tylko pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem i pojazdy napędzane gazem ziemnym. Wskazać jednak należy, iż przyjęte rozwiązanie wprowadza też szeroki katalog zwolnień dla określonej kategorii pojazdów. Zwolnienie uzyskali m.in.: mieszkańcy strefy, pojazdy służb państwowych i obsługujących Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zarządcy dróg, zespoły transportu sanitarnego oraz autobusy szkolne. Gminy ponadto będą mogły wprowadzić dodatkowe wyłączenia od tych określonych w ustawie.

SCzT może ustanowić uchwałą rada gminy. W uchwale tej należy określić granice obszaru SCzT, sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy oraz dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały o ustanowieniu strefy czystego transportu. Granice obszaru strefy oznaczone będą znakami drogowymi.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Skitterphoto

Powiązane artykuły

More from

ClientEarth i Specjalna Strefa Ekologiczna skarżą pozwolenie zintegrowane dla Kronospanu

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i Stowarzyszenie Specjalna Strefa Ekologiczna złożyły odwołania od decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego, zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla fabryki Kronospanu w Mielcu.

Mieszkańcy Mielca i ClientEarth łączą siły w walce o czyste powietrze

 
25 marca i 10 czerwca mieszkańcy Mielca zorganizowali masowe protesty przeciw emisjom przemysłowym w mieście. Szacuje się, że w marcowej demonstracji mogło uczestniczyć nawet 15 tys. ludzi, czyli jedna czwarta tego 60-tysięcznego miasta. Był to jeden z największych protestów ekologicznych w historii Polski.

Właściciel koksowni Dębieńsko zobowiązał się do troski o jakość powietrza w Czerwionce-Leszczynach

Spółka JSW Koks, właściciel Koksowni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, potwierdziła w czwartek, że we wrześniu zakończy produkcję w zakładzie i zobowiązała się do dodatkowej troski o jakość powietrza w mieście w okresie wakacyjnym.

Turysta i ClientEarth wygrali z Zakopanem spór o opłatę miejscową

„Istotą tego postępowania jest prawo do pobierania opłat miejscowych przez władze lokalne, a jednocześnie prawo każdego z nas do czystego powietrza.

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.