forest

Jak rynek UE chroni się przed nielegalnie pozyskanym drewnem?

Kluczowym dokumentem, który chroni unijny rynek przed drewnem z nielegalnej wycinki jest rozporządzenie UE w sprawie drewna (EU Timber Regulation, EUTR). Ma ono zapobiec wprowadzaniu do obrotu w UE nie tylko nielegalnie pozyskanego drewna, ale też produktów z niego wykonanych. Rozporządzenie to jest wdrożone w system prawny każdego państwa członkowskiego UE poprzez przepisy krajowe (by uzyskać do nich dostęp, skorzystaj z mapy ustaw implementujących).

W konsekwencji, istnieją dziś różnice dotyczące systemu sankcji za naruszenia tych przepisów oraz ich wykonywania w różnych państwach członkowskich. Te różnice mają przełożenie na to, jak skutecznie działa rozporządzenie oraz zakres, w jakim obywatele w krajach unijnych i tych poza UE mogą wspierać egzekwowanie tego rozporządzenia.

ClientEarth przygotowało raporty analizujące, jak rozporządzenie UE ws. drewna zostało implementowane i jak jego przepisy są egzekwowane w wybranych państwach członkowskich (raport na temat Polski).

Raporty te stanowią dość ogólny przegląd sytuacji w danym kraju, dlatego nie mogą być traktowane jako źródła, które wyczerpują temat. Analizy są uaktualniane, jeśli pojawiają się nowe dane lub następują zmiany w prawie.

Raporty dotyczące innych państw członkowskich UE można znaleźć na naszej angielskiej lub francuskiej wersji strony.

Jeśli jesteś zainteresowany/a państwem członkowskim, którego nie ma na naszej angielskiej lub francuskiej wersji strony, albo chciałbyś/chciałabyś uzyskać informacje po polsku, prosimy o kontakt pod adresem: forests-contact@clientearth.org

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Frank Dürr

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.