białowieża forest- referring to article about Nord Stream 2 Gazeta Polska

Komentarz Fundacji do artykułu w Gazecie Polskiej z 12 października 2016 r.

W związku z artykułem  „Rosyjska hipokryzja ekolobbystów”, który ukazał się w Gazecie Polskiej w dniu 12 października 2016 r., w którym została wymieniona m.in. nazwa Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, chcielibyśmy jednoznacznie stwierdzić, że jesteśmy przeciwni budowie rurociągu Nord Stream 2.

Inwestycja ta stoi w sprzeczności z polityką walki ze zmianami klimatu prowadzoną przez Unię Europejską i świat oraz niesie zagrożenia środowiskowe związane z budową rurociągu na dnie Bałtyku. W opinii Fundacji w Europie nie może być miejsca na tak ogromne i kosztowne inwestycje w paliwa kopalne. Inwestycja Nord Stream 2 utrzyma uzależnienie od paliw kopalnych w Europie na kolejne dziesięciolecia, a z jej skutkami będą się mierzyć kolejne pokolenia.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Frank Vassen

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.