Komisja Europejska pozywa Polskę za niedostateczne uwzględnienie kwestii środowiskowych przy wydobyciu gazu łupkowego

Komisja Europejska pozwała wczoraj Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu za złamanie unijnego prawa środowiskowego. Pozew dotyczy nieuwzględnienia oceny oddziaływania na środowisko dla odwiertów głębszych niż 1000 metrów. Polskie prawodawstwo zakłada obowiązek takiej oceny jedynie dla odwiertów głębszych niż 5000 metrów.

„Fundacja ClientEarth w swoim raporcie <> już w 2014 roku wskazywała na problem niezgodności polskich przepisów z prawodawstwem unijnym. Skarga KE jedynie utwierdza w przekonaniu, że Komisja bardzo poważnie traktuje kwestię ocen oddziaływania na środowisko” – wskazała Małgorzata Smolak, prawnik i kierownik programu polska energia w ClientEarth.

Pobierz raport

Raport ClientEarth wskazuje propozycje rozwiązań prawnych, które zapewnią wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzi przy eksploatacji gazu łupkowego w Polsce.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Wikipedia

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.