Ministerstwo Energii poprawia regulacje dotyczące energetyki odnawialnej

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi pozytywnie ocenia propozycję nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), a także plany wycofania większości obostrzeń nałożonych na energetykę wiatrową w tzw. ustawie odległościowej. Konsultacje publiczne rządowego projektu trwają do piątku 14 lipca.

W ocenie ClientEarth korzystne zmiany w ustawie o OZE obejmują w szczególności:

• Zwiększenie górnej granicy mocy zainstalowanej mikro- i małej instalacji OZE, odpowiednio do 50 oraz 500 kW (wobec obecnych 40 i 200 kW);
• wprowadzenie alternatywnych systemów wsparcia mniejszych instalacji w postaci taryf gwarantowanych (chociaż rozwiązanie to miałoby być dedykowane wyłącznie biogazowniom i elektrowniom wodnym);
• możliwość sprzedaży energii z OZE innemu podmiotowi niż sprzedawca zobowiązany;
• obowiązek publikacji i konsultacji harmonogramu aukcji w trzech kolejnych latach kalendarzowych;
• próbę dostosowania reguły kumulacji pomocy publicznej do wymogów prawa konkurencji.

Najistotniejsze wady projektu to:

• niejasne zasady doboru poszczególnych koszyków aukcyjnych;
• szczątkowa ocena skutków regulacji (OSR), pozbawiona m.in. konkretnych danych liczbowych;
• brak rozszerzenia systemu wsparcia prosumentów o przedsiębiorców.

– Ministerstwo Energii od dłuższego czasu zapowiada wolę rozszerzenia definicji prosumenta o przedsiębiorców. Takie rozwiązanie, w krótkiej perspektywie, mogłoby przynieść najlepsze efekty dla rozwoju mikroinstalacji w Polsce – mówi Wojciech Kukuła z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Zmiany w ustawie odległościowej

Proponowane zmiany w ustawie odległościowej w znacznej mierze stanowią natomiast powrót do stanu prawnego sprzed jej wejścia w życie. Obejmują one między innymi:

• przywrócenie możliwości lokalizacji budynków mieszkalnych w pobliżu elektrowni wiatrowych;
• złagodzenie wymogów dotyczących wydawania i obowiązywania pozwoleń na budowę, w tym dopuszczenie tzw. repoweringu;
• powrót do podstawy opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości do stanu sprzed 1 stycznia br.

Z danych Ministerstwa wynika, że z powodu ustawy odległościowej koszty funkcjonowania samych tylko spółek Skarbu Państwa, posiadających około 1/6 mocy zainstalowanej w krajowej energetyce wiatrowej, wzrosły dotychczas o około 1,6 mld zł.

– W związku z proponowanymi zmianami, dalszy rozwój energetyki wiatrowej na lądzie będzie w praktyce uzależniony w głównej mierze nie od regulacji zawartych w ustawie odległościowej, lecz od faktu ogłaszania (lub nie) odpowiednich aukcji na podstawie przepisów ustawy o OZE – ocenia Kukuła.

Uwagi Fundacji ClientEarth: https://www.documents.clientearth.org/library/download-info/uwagi-do-projektu-nowelizacji-ustawy-o-oze-oraz-niektorych-innych-ustaw/

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.