Ministrowie zgodzili się na 30% cel efektywności energetycznej w Unii Europejskiej

W poniedziałek 26 czerwca Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii przyjęła stanowisko do projektów nowych dyrektyw z zakresu efektywności energetycznej. Ministrowie zgodzili się na wyższy cel efektywności energetycznej, ale pozostał on wiążący jedynie na poziomie całej Unii. Państwa członkowskie byłyby za to zobligowane do 1,5% rocznej oszczędności energii końcowej, co jest kontynuacją aktualnej polityki.

– Cel 30% zmniejszenia zużycia energii w Unii do 2030 roku jest wyższy niż proponowany w konkluzjach Rady Europejskiej, ale wciąż mało satysfakcjonujący – ocenia Urszula Szałkowska, prawnik z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

– Z dokumentów analizujących wpływ propozycji pakietu zimowego na gospodarkę i inne dziedziny wynika, że Unia powinna przyjąć 40% cel zmniejszenia zużycia energii. Bardziej harmonijnie współgrałby on z z innymi celami tego pakietu – osiągnięciem 27% energii ze źródeł odnawialnych oraz 40% ograniczeniem gazów cieplarnianych do 2030 roku, a przede wszystkim byłoby zgodne ze sztandarowym hasłem pakietu “efficiency first” – czyli „najpierw efektywność” – dodaje Szałkowska.

Unijni ministrowie osłabili nieco przepisy dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków oraz przepisy dotyczące elektromobilności. Najbardziej jednak niepokojące jest umożliwienie odliczenia energii ze źródeł odnawialnych produkowanej nie na miejscu z obliczania całkowitej energii pierwotnej budynku. Zdaniem Szałkowskiej będzie to oznaczać, że zakupiona na rynku biomasa i następnie spalona w piecu, będzie miała współczynnik energochłonności „0”, co w żadnym stopniu nie odzwierciedla rzeczywistości.

Stanowisko Rady Europejskiej będzie stanowiło punkt wyjścia do dalszych negocjacji legislacyjnych z pozostałymi instytucjami, tj. Komisją i Parlamentem Europejskim. Ten drugi, prezentuje zazwyczaj ambitniejsze podejście niż Rada, więc można oczekiwać, że ostateczna wersja przepisów będzie bardziej progresywna.

Dyrektywa o efektywności energetycznej oraz dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków stanowią istotną część pakietu klimatyczno-energetycznego (tzw. “pakietu zimowego”), dzięki któremu Unia Europejska ma wywiązać się z zobowiązań podjętych na szczycie klimatycznym w Paryżu oraz zrealizować własne cele polityki klimatycznej, związane w szczególności z budowaniem Unii energetycznej.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Unsplash

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.