Nielegalne powietrze, nielegalna wycinka…Komisja Europejska ponagla Polskę w sprawie Puszczy i zanieczyszczenia powietrza

W dzisiejszym pakiecie naruszeniowym Komisja Europejska wezwała polskie władze do usunięcia przekroczeń dopuszczalnych stężeń dwutlenku azotu w powietrzu. Komisja zaapelowała także do polskiego rządu o natychmiastowe wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej.