ClientEarth

Nowa ustawa nie pomoże OZE

Na publiczne konsultacje ustawy o odnawialnych źródłach energii czekaliśmy długo, dlatego Koalicja Klimatyczna i ClientEarth z zadowoleniem przyjęły fakt, że projekt zostanie dziś upubliczniony. Ministerstwo Gospodarki z pewnością jest świadome, że uchwalenie tego aktu prawnego jest niezbędne dla wypełnienia wymogów Unii Europejskiej. Jednak zdaniem organizacji ekologicznych ustawa powinna dać jednocześnie nowy, silny impuls do rozwoju energetyki odnawialnej oraz wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy. Niestety przedstawiony projekt nie tworzy podstaw dla szybkiego i harmonijnego rozwoju odnawialnej energetyki w Polsce.

„Przekazaliśmy Ministerstwu Gospodarki społeczne założenia do ustawy przygotowane przez współpracowników Koalicji.” – mówi Ilona Jędrasik, ekspert ds. politycznych Koalicji Klimatycznej – „W naszym przekonaniu ustawa powinna całościowo regulować kwestie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Niestety Ministerstwo nie uwzględniło naszych uwag. W projekcie ustawy brak kluczowych zagadnień – nie zawiera on współczynników wsparcia dla poszczególnych typów i wielkości instalacji, nie odnosi się do kwestii przyłączania nowych instalacji do sieci energetycznej. Zamiast konkretnych rozwiązań, projekt ustawy zawiera przede wszystkim przepisy odsyłające, na podstawie których, w przyszłości, mają zostać przygotowane rozporządzenia wykonawcze.”

Projekt ustawy wyraźnie ogranicza się do wdrożenia przepisów unijnych, nie tworzy stabilnych warunków działania dla inwestorów w odnawialne źródła energii (OZE) i nie rozwiązuje problemu tworzenia rynku OZE. W opinii Koalicji Klimatycznej i ClientEarth w obecnej wersji projekt ustawy nie będzie wspierał powstawania nowych, trwałych mocy, czego oczekuje się od tego aktu prawnego.

„Ustawa powinna zawierać konkretne wskazania w jaki sposób rozwijać OZE. W szczególności powinna wspierać budowę mikro- i mini-źródeł stanowiących podstawę rozwoju energetyki rozproszonej, bez pogorszenia warunków działania dużych instalacji.” – twierdzi dr hab. Zbigniew M. Karaczun, ekspert Koalicji Klimatycznej – „Jeśli nie zostanie to poprawione utracimy szansę na tworzenie nowych miejsc pracy i kreowanie innowacyjnej przedsiębiorczości. Uchwalenie ustawy powinno być traktowane jako szansa dla polskiej gospodarki, a nie mechaniczne wdrożenie unijnej dyrektywy”.

Koalicja Klimatyczna i ClientEarth oczekują, że Ministerstwo Gospodarki wyznaczy odpowiednio długi czas na konsultacje projektu ustawy, uwzględniając, że proces ten rozpoczyna się w okresie świątecznym, co może ograniczyć zainteresowanym stronom odpowiednie przygotowanie uwag i wniosków.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.