ClientEarth

Nowa ustawa o efektywności energetycznej musi zostać przyjęta jeszcze w tej kadencji Sejmu

Ustawa o efektywności energetycznej powinna jak najszybciej trafić do Parlamentu.
W przeciwnym razie system białych certyfikatów wspierający inwestycje prooszczędnościowe zostanie wstrzymany, Polsce mogą też grozić kary za opóźnienie w implementacji dyrektywy o efektywności energetycznej.

Celem dyrektywy o efektywności energetycznej (2012/27/EU) jest zwiększenie oszczędności energii u jej odbiorców. Dyrektywa wymaga od państw członkowskich przyjęcia skutecznych mechanizmów wspierających wzrost efektywności energetycznej oraz wykazania w każdym roku kalendarzowym nowych oszczędności na poziomie 1,5%, w latach 2014-2020.

Ministerstwo Gospodarki przekazało 6 marca projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Komitet ma się nim zająć przed końcem marca. To poważne opóźnienie w pracach rządu, ponieważ termin implementacji dyrektywy do prawa krajowego minął 5 czerwca 2014 roku.

– Projekt ustawy o efektywności energetycznej musi jak najszybciej trafić do Sejmu, żeby ustawa na pewno została przyjęta jeszcze w tej kadencji. Aktualnie obowiązujaca ustawa wygasza bowiem system białych certyfikatów z początkiem 2016 roku, co oznacza zatrzymanie wsparcia dla inwestycji w efektywność energetyczną w Polsce – mówi Agata Bator, radca prawny z Fundacji ClientEarth, członka Koalicji Klimatycznej.

Organizacje pozarządowe pozytywnie oceniają propozycję reformy systemu białych certyfikatów zaproponowany w nowej regulacji.

– Przewidziany w ustawie system wsparcia efektywności energetycznej ma być dostępny dla wszystkich przedsięwzięć spełniających wymogi formalne, co sprawi, że inwestor nie będzie już musiał startować w długotrwałych przetargach organizowanych przez URE – wyjaśnia Bator.
Nowy projekt znosi także opłaty zastępcze jako alternatywę dla realizowania inwestycji pro-efektywnościowych. Dzięki temu możliwe będzie realne zmniejszenie zużycia energii – z korzyścią dla biznesu, środowiska i bezpieczeństwa energetycznego państwa – dodaje.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.