flowers - example of protected wildlife

Ocena unijnego prawa środowiskowego nareszcie dostępna!

Oficjalny raport, którego Komisja do tej pory nie chciała upublicznić, a który podsumowuje dwuletnią ewaluację unijnego prawa środowiskowego, stwierdza, że jest ono skuteczne, adekwatne i spójne oraz, że nie trzeba go zmieniać. Jedynym problemem jest kwestia odpowiedniego wdrażania. Jest to bardzo dobra wiadomość dla europejskiej dzikiej przyrody.

W 2014 roku Komisja Europejska podjęła się olbrzymiego wysiłku wielopłaszczyznowej ewaluacji działania unijnego prawa środowiskowego, na które składają się dwie dyrektywy – siedliskowa i ptasia. Powodem była chęć pozbycia się ‘niepotrzebnych obciążeń’, jeśli takowe zostałyby w czasie tego procesu zidentyfikowane.

Komisja Europejska przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje, podczas których głos zabrały zarówno zainteresowane instytucje i organizacje, jak i indywidualni ludzie. Były to największe konsultacje społeczne w historii Komisji Europejskiej. Wzięło w nich udział ponad pół miliona obywateli i obywatelek UE. Ponadto, Komisja wysłała do dziesięciu krajów członkowskich, w tym Polski, specjalne misje, które zbierały dodatkowe informacje na miejscu. Organizowała także szereg grup fokusowych i spotkań z organizacjami działającymi na poziomie unijnym. Końcowym etapem procesu ewaluacji była konferencja, zorganizowana pod koniec 2015 roku, w której wzięło udział około czterystu interesariuszy.

Zmusiło to wiele państw członkowskich, w tym Polskę, do zajęcia stanowiska odnośnie prawa chroniącego dziką przyrodę w Unii Europejskiej.

Raport podsumowujący ewaluację został upubliczniony przez organizację WWF, która otrzymała ją na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej.

Film, który ClientEarth Prawnicy dla Ziemi razem z innymi organizacjami pozarządowymi wykorzystywało podczas kampanii “Powiedz TAK dla Natury”, której celem było zachęcenie Polek i Polaków, by wzięli udział w konsultacjach społecznych:

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

skitterphoto.com

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.