ClientEarth

Odpowiedź na wypowiedź ministra Budzanowskiego o decyzji sądu dla PGE Opole 


Marcin Stoczkiewicz, starszy prawnik w ClientEarth Polska powiedział: “Ochrona interesu publicznego jest główną zasadą leżącą u podstaw działalności ClientEarth. W interesie publicznym, w interesie państwa polskiego jest przestrzeganie prawa ochrony środowiska oraz uprawnień społeczeństwa obywatelskiego do udziału w podejmowaniu decyzji wpływających na środowisko. Jak stanowi Konstytucja RP obowiązkiem władz publicznych jest zaś zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego współczesnego i przyszłych pokoleń.”

„ClientEarth Polska działa na rzecz dobra Polski i zrównoważonego sektora energetycznego. Wierzymy, że można to osiągnąć przy zrównoważonej kombinacji źródeł energii, zgodnie z prawem polskim i europejskim. Inwestycje energetyczne, takie jak Elektrownia Opole, muszą być wyposażone w technologie, które zapewnią czystość powierza i wód, a w konsekwencji zdrowie Polaków. Udział Clientearth w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących Elektrowni Opole służy wypełnieniu standardów ochrony środowiska, a w konsekwencji zapewnieniu prawa obywateli do życia czystym środowisku.”

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.