różowe kwiaty - przyroda chroniona przez unijne prawo środowiskowe

Opóźnienia Komisji niekorzystne zarówno dla przyrody, jak i dla społeczeństwa

Prawnicy ClientEarth skrytykowali decyzję Komisji Europejskiej, by opóźnić publikację raportu, który ocenia efektywność unijnego prawa środowiskowego.

Biurokratyczna opieszałość Komisji może być jednym z powodów tej decyzji. Zarówno sam raport dotyczący efektywności dyrektywy siedliskowej i ptasiej (tzw. Fitness check), jak i dokument roboczy służb Komisji na jego temat zostaną upublicznione najwcześniej pod koniec czerwca.

Niezrozumiałe opóźnienie

Agata Szafraniuk prawniczka ClientEarth zajmująca się bioróżnorodnością skomentowała: „Jesteśmy bardzo zawiedzeni opóźnieniami w publikacji tego ważnego raportu. Trudno inaczej to wytłumaczyć niż poprzez biurokratyczną opieszałość instytucji unijnych. Mamy nadzieję, że zostanie on upubliczniony bez dalszej zwłoki – badania zostały przeprowadzone przecież już w 2015 roku. Najwyższy czas, by wyciągnąć z nich wnioski i zacząć działać.”

W grudniu 2015 roku państwa członkowskie UE apelowały, by zamiast debatować nad zmianą dyrektywy siedliskowej i ptasiej, skoncentrować się na ich lepszym wdrażaniu. Teraz już jednak wiadomo, że jakiekolwiek wspólne działania w tym kierunku będą opóźnione.

Holandia, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie UE, planowała zorganizować pod koniec czerwca konferencję Future-proof Nature Policy, by zainteresowane strony mogły przedyskutować możliwe usprawnienia we wdrażaniu unijnego prawa środowiskowego. Niestety, z powodu opóźnień w publikacji raportu, konferencję odwołano. Organizatorzy tłumaczą, że dokument ten był kluczowy, by móc merytorycznie rozmawiać o lepszych metodach wdrażania dyyrektywy siedliskowej i ptasiej.

Niekorzystne dla przyrody

Organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony przyrody w całej Europie podzielają krytyczną opinię ClientEarth odnośnie tej decyzji KE.
Agata Szfraniuk dodaje: “Przedłużająca się niepewność odnośnie przyszłości unijnego prawa środowiskowego jest niekorzystna dla biznesu, niepkorzystna dla przyrody, niekorzytsna dla ludzi.”

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Leon Woods

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.