ClientEarth

Oświadczenie ClientEarth w sprawie wyroku WSA w Gdańsku dotyczącego Elektrowni Północ

Dzisiejszym orzeczeniem Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił pozwolenie na budowę dla Elektrowni Północ, co wymaga przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

WSA potwierdził argumentację organizacji ekologicznych oraz społeczności lokalnej, które sprzeciwiały są planom budowy największej elektrowni węglowej w Unii Europejskiej (2 x 1000 MW).

„Dzisiejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego to dobra wiadomość dla wszystkich Polaków. WSA potwierdził obowiązywanie w Polsce wysokich standardów prawa ochrony środowiska.” – stwierdził Robert Rybski, prawnik ClientEarth.

Powodem uchylenia pozwolenia na budowę było pozbawienie kilkudziesięciu rolników, którzy mogą być bezpośrednio narażeni na zanieczyszczenia emitowane przez elektrownię, praw strony w postępowaniu.

„Jeżeli wyrok uprawomocni się, wówczas postępowanie wróci przed właściwy organ administracji publicznej, który wyda nową decyzję.” – powiedział Bolesław Matuszewski, adwokat reprezentujący ClientEarth.

„Fundacja ClientEarth nadal będzie pomagać społeczności lokalnej w walce o prawo do życia w czystym środowisku.” – dodał Robert Rybski, prawnik ClientEarth.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.