Piąte szkolenie na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości za nami

Pracownicy Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Urzędu Morskiego wzięli udział w piątym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu „Prawo na rzecz bardziej zielonej Europy”.

Podczas szkolenia, które odbyło się 17 wrześnnia w Szczecinie, prelegentki (Małgorzata Kwiędacz-Palosz, prawniczka Fundacji ClientEarth, prof. Anna Barczak – kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz r.pr. Magdalena Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy) omówiły dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach środowiskowych w Konwencji Aarhus, prawie europejskim oraz uregulowaniach krajowych.

Warsztatom towarzyszyły dyskusje dotyczące głównie podniesienia efektywności stosowania prawa unijnego przez sądy oraz organy administracyjne państw członkowskich. Wskazano, że znaczącą rolę w tym obszarze może ogrywać Obwieszczenie Komisji w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ochrony środowiska, które zapewnia pomoc państwom członkowskim, sądom krajowym, przedstawicielom zawodów prawniczych i społeczeństwa.

Dodatkowo, zagadnienie dostępu do procedur odwoławczych w sprawach decyzji wymagających udziału społeczeństwa było przedmiotem ożywionej debaty. W tym kontekście dyskusja skupiała się na problematyce zakresu kontroli instancyjnej i sądowej w oparciu o orzecznictwo wskazujące, iż sąd administracyjny nie dokonuje merytorycznej oceny raportu o oddziaływaniu danego przedsięwzięcia na środowisko, więc m.in. na uczestnikach szkolenia jako pracownikach organu drugiej instancji spoczywa konieczność adekwatnego dokonania ustaleń faktycznych. Uczestnicy dzieli się swoim doświadczeniem w tym obszarze podkreślając kwestie dotyczące powoływania biegłych.

Prezentacje dostępne są tutaj.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

rawpixel.com