Archives

Simon Fletcher

Simon kieruje i zarządza globalnym zespołem operacyjnym w ClientEarth. Jest odpowiedzialny za profesjonalne wsparcie w zakresie IT, bezpieczeństwa, administracji i infrastruktury dla zespołów programowych ClientEarth i naszych biur.

Simon przewodniczy Grupie Zarządzania Operacyjnego, a także zasiada w Komitecie Ryzyka i Zgodności ClientEarth.

Simon uzyskał dyplom MBA w Warwick Business School, dyplom Executive MBA w Oxford Said Business School oraz dyplom magistra w zakresie grantów, filantropii i inwestycji społecznych w Cass Business School.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Amy Rose

Amy specjalizuje się w strategicznej litygacji i nadzoruje oraz zrządza globalną strategią ClientEarth w tym zakresie. W swojej codziennej pracy Amy skupia się na wspieraniu naszych zespołów prawnych w prowadzeniu spraw klimatycznych i środowiskowych w Europie i na całym świecie.

Amy jest też odpowiedzialna za procesy dot. monitorowania i ewaluacji globalnych działań ClientEarth oraz zasiada w Komitecie ds. Ryzyka i Zgodności. Celem tego Komitetu jest zagwarantowanie zgodności działań prawników i prawniczek pracujących w ClientEarth ze standardami etycznymi i innymi obowiązkami prawnymi.

Amy ukończyła z wyróżnieniem Boston College na wydziale nauk politycznych i stosunków międzynarodowych oraz uzyskała tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Hastings College of the Law.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz dołączyła do ClientEarth w kwietniu 2021 r. Przez osiem miesięcy była społeczną kandydatką na Rzecznika Praw Obywatelskich, popieraną przez ponad 1200 organizacji pozarządowych. W latach 2015-2021 odpowiadała za strategiczne postępowania sądowe w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, reprezentowała RPO na forum międzynarodowym, organizowała działania dotyczące walki ze szkodliwymi treściami w Internecie.

Wcześniej przez wiele lat związana była z warszawskimi kancelariami, gdzie jako adwokatka prowadziła postępowania sądowe i arbitrażowe. Była sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Stypendystka Fundacji Obamy (2020), Marshall Memorial Fellowship (2019), Leadership Academy for Poland (2017).

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Marcin Stoczkiewicz

Zanim dołączył do CE, Marcin był partnerem w kancelarii Jendroska, Jerzmanski Bar & Partners, gdzie jego praca koncentrowała się na polskim i europejskim prawie korporacyjnym, prawie konkurencji oraz prawie ochrony środowiska.

W latach 2002-2013 pracował jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w katedrze publicznego prawa gospodarczego oraz katedrze prawa ochrony środowiska. Tytuł doktora w zakresie publicznego prawa gospodarczego uzyskał w 2002.

Marcin jest również autorem ponad 30 publikacji w dziedzinach prawa środowiska oraz prawa ochrony konkurencji, w tym książki “Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej” (Wolters Kluwer, 2011).

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!