ClientEarth

Powiedz TAK dla Natury!

Natura jest naszym wspólnym europejskim dziedzictwem, na którym korzysta nie tylko przyroda, ale też obywatele państw UE, w tym Polski – przypominają organizacje ekologiczne, zachęcając do udziału w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską.

Za pośrednictwem specjalnej aplikacji internetowej, dostępnej pod adresem https://www.naturealert.eu/pl, mieszkańcy 28 unijnych krajów mogą wyrazić swoje poparcie dla natury. Do udziału w akcji „Powiedz TAK dla Natury” zachęca 100 organizacji zajmujących się ochroną środowiska, w tym OTOP, ClientEarth i WWF.

Konsultacje dotyczą dwóch dyrektyw: siedliskowej i ptasiej. Komisja Europejska w ramach tej procedury chce sprawdzić ich skuteczność i czy realizują one swoje cele. To dzięki dyrektywom w Europie powstała sieć obszarów Natura 2000, a w rezultacie 1/5 obszarów lądowych i 4% obszarów morskich w granicach UE jest pod ochroną. W praktyce oznacza to nie tylko lepszą ochronę siedlisk i rzadkich gatunków zwierząt, ale też korzyści dla mieszkańców takich obszarów.

W Polsce udało się ocalić ptaka wodniczkę, królową łąk podmokłych. Dyrektywy nie tylko chronią przed zniszczeniem jej siedliska, ale również ułatwiają pozyskanie finansowania na ich ochronę. Dzięki dużym projektom – finansowanym przez Komisję Europejską – odtworzono miejsca lęgowe wodniczki, a w ramach dopłat z programu rolnośrodowiskowego, stworzonego dla ochrony siedlisk i gatunków naturowych, rolnicy koszą podmokłe łąki w sposób korzystny dla tego gatunku. We wschodniej Polsce, na terenach gdzie występuje ok. 77% populacji wodniczki w Unii Europejskiej, w latach 2009-2014 zanotowano 26% wzrost liczby tych ptaków.

Wokół obszarów Natura 2000 narosło wiele mitów. Wciąż niewiele mówimy o korzyściach. Dlatego okres konsultacji społecznych warto wykorzystać na przybliżenie zagadnień związanych z przepisami, które dotyczą dyrektywy siedliskowej i ptasiej.

Za pośrednictwem strony internetowej https://www.naturealert.eu/pl można aktywnie włączyć się w proces konsultacji. Znalazły się na niej odpowiedzi dotyczące sprawdzanych przez Komisję zagadnień, które zapewniają najlepszą ochronę środowiska. Wysłany w ten sposób głos wyraża poparcie dla Natury i pomoże jeszcze lepiej chronić europejską przyrodę.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.