Pozwolenie zintegrowane dla Kronospanu wymaga poprawy

Pozwolenie zintegrowane dla zakładów Kronospan w Mielcu wymaga poprawy. Dlatego, w ramach działań na rzecz ochrony jakości powietrza, Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi postanowiła je zakwestionować. 

W pozwoleniu wydanym w czerwcu przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Fundacja zidentyfikowała błędy i nieścisłości. “Dokładnie przeanalizowali je eksperci. Wskazali na błędy w obliczeniach wysokości emisji zanieczyszczeń. To, jak i nieprawidłowo przeprowadzoną procedurę właśnie podnosimy w naszej skardze” – informuje Kamila Drzewicka, radca prawny z Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

“Z uwagi na złą jakość powietrza w Mielcu powinno się podejmować wszelkie możliwe działania na rzecz jego poprawy” – podkreśla Drzewicka.

 Największą fabryką w mieleckiej strefie przemysłowej są zakłady przetwórstwa drzewnego Kronospan Sp. z o.o. Działają w Mielcu od 20 lat i według mieszkańców to właśnie one w znacznym stopniu odpowiadają za zanieczyszczenie powietrza w mieście.

 Z zakładu emitowane są pyły, w większości pyły drewna. Emisja odbywa się zarówno w sposób zorganizowany, jak i niezorganizowany.

 Pył drewna został zaliczony przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi. Środowiskowe poziomy stężeń pyłu są zwykle niższe niż stężenia pyłu drewna na stanowisku pracy, jednak narażenie środowiskowe trwa przez całą dobę, podczas gdy zawodowe przez 8 godzin.

 „Przyjmuje się, że dla czynników wykazujących właściwości nowotworowe nie ma stężeń progowych, czyli już bardzo niewielkie narażenie (czasami jedna molekuła, jedna cząstka pyłu) może uruchomić proces nowotworzenia” – zwraca uwagę prof. dr hab. Lidia Wolska z Zakładu Toksykologii Środowiska Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w przygotowanej na zlecenie ClientEarth ekspertyzie.

 Co więcej w Mielcu według wskazań automatycznej stacji monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Rzeszowie wielokrotnie notowane są przekroczenia pyłów PM10. W 2018 roku zarejestrowano już 38 dni z przekroczeniami tego pyłu.

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. ws. poziomów niektórych substancji w powietrzu dla pyłu zawieszonego PM10 określa dobową normę na 50 μg na m3, którą zgodnie z prawem można przekroczyć nie więcej niż 35 dni w ciągu roku. Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego z kolei wynosi 40 μg na m3.

 W powietrzu w Mielcu występuje ponadto wysokie stężenie średnioroczne benzoalfapirenu i kilkakrotnie przekracza wartość dopuszczalną, określoną na 1 ng/m3.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Stowarzyszenie Specjalna Strefa Ekologiczna

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.