trees tops

Projekt dobrych praktyk leśnych pozbawi polskie lasy ochrony prawnej

Przedstawiony przez Ministra Środowiska projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej jest niezgodny z dyrektywą siedliskową i ptasią, jak stwierdziła Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi w uwagach złożonych w ramach konsultacji społecznych.

Zdecydowany sprzeciw prawników budzi zwłaszcza proponowany zapis, że gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody, w szczególności przepisów art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Projekt wprowadza fikcję prawną

Jak zauważa Fundacja, wejście w życie projektu spowoduje przyjęcie swoistej fikcji prawnej, w myśl której gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki leśnej, nawet gdyby faktycznie naruszała przepisy o ochronie przyrody, „prawnie” ich nie narusza.

„Rozwiązanie to stwarza ogromne zagrożenie dla przyrody, gdyż zastępuje się cały system przepisów, jednym wykazem dobrych praktyk, który jest bardzo ogólny. W praktyce oznacza to, że prace leśne (np. wycinka) będą mogły być prowadzone, nawet jeśli będą negatywnie wpływać na chronione gatunki np. niszcząc cenne rośliny czy pozbawiając zwierzęta miejsc do rozrodu i żerowania” – tłumaczy Agata Szafraniuk, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Gatunki występujące w lasach pozbawione ochrony prawnej

Do tej pory, aby móc przeprowadzić w lesie działania, które są niebezpieczne czy szkodliwe dla chronionych gatunków, trzeba było za każdym razem uzyskać zezwolenie. Teraz właściele lasów, zarówno tych prywatnych jak i państwowych, nie będą musieli tego robić.

Oznacza to, że w praktyce nie będą musieli stosować się do prawa ochrony przyrody. Jedyne, co będzie ich obowiązywało to „kodeks dobrych praktyk”, który nie posiada żadnego mechanizmu kontrolnego. W rezultacie, wszystkie gatunki chronione, w tym zagrożone wyginięciem, rzadkie i priorytetowe, będą – na terenach, gdzie prowadzi się prace leśne – tej ochrony de facto pozbawione.

Niezgodność z prawem UE

Warto przypomnieć, że właściwie identyczny zapis, który obowiązywał od 2010 r., był już przedmiotem postępowania Komisji Europejskiej o naruszenie prawa i z tego względu miał być uchylony już dwa lata temu. Jednak systematycznie wydłużano jego stosowanie, w efekcie czego obowiązuje jeszcze do grudnia 2017 r.

Wydaje się zatem, że projektowane rozporządzenie ma na celu kolejne wydłużenie stosowania powyższego niezgodnego z prawem UE przepisu, co ma na celu umożliwienie prowadzenia prac leśnych bez konieczności oglądania się na chronione gatunki, które występują w polskich lasach.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Richard Dacker

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.