Forest swamp

Przedstawiciele UNESCO w Puszczy Białowieskiej w związku z kontrowersyjną decyzją o wycince

Dziś doradcy UNESCO rozpoczynają 4-dniową wizytę w Puszczy Białowieskiej, która jest jedynym polskim przyrodniczym obiektem na Liście Światowego Dziedzictwa. Większość polskich naukowców i ekologów apeluje, że decyzja ministra Szyszko, by zwiększyć wyrąb w Puszczy Białowieskiej stanowi poważne zagrożenie dla tego najlepiej zachowanego pierwotnego lasu Europy. Doradcy UNESCO przyjeżdżają, by na własne oczy przekonać się, jak wygląda sytuacja.

Raport, który powstanie w wyniku tej wizyty będzie przedmiotem dyskusji podczas dorocznego spotkania UNESCO, które odbędzie się w Stambule w przyszłym miesiącu.

Agata Szafraniuk, prawniczka ClientEarth, komentuje: “Z dużym zadowoleniem przyjmujemy misję UNESCO. Mamy nadzieję, że wpłynie ona na stanowisko ministra i wycofa się on ze swojej niezgodnej z prawem decyzji o podniesieniu limitów wycinki, która została podjęta bez oceny, jaki wpływ wyrąb będzie miał na ten delikatny ekosystem”.

UNESCO przyznało Puszczy status Światowego Dziedzictwa między innymi ze względu na jej pierwotny charakter – stare drzewostany i dużą ilość martwego drewna, które jest środowiskiem życia wielu rzadkich organizmów.

W marcu, Minister Środowiska przyjął dokument, który pozwala na trzykrotne zwiększenie wycinki drzew w nadleśnictwie Białowieża. Zrobił to mimo protestów naukowców, aktywistów i 150 000 osób, które podpisały petycje przeciwko tej decyzji. Patrole Greenpeace i Fundacji Dzika Polska wykazały, że umowa z UNESCO jest łamana już obecnie, gdyż leśnicy wycinają drzewa w tych częściach lasu, gdzie zgodnie z ustaleniami z UNESCO nie powinno być żadnego wyrębu. Nie wiadomo, jak na to zareagują eksperci UNESCO wizytujący obecnie Puszczę.

Puszcza Białowieska po raz pierwszy znalazła się na liście Światowego Dziedzictwa w 1979 roku, kiedy wpisano na nią teren polskiego Białowieskiego Parku Narodowego. W 1992 roku rozszerzono obszar o część białoruską, zaś w 2014 roku ostatecznie cała Puszcza, jako unikalny przykład lasu, który pokrywał Europę przez tysiąclecia, trafiła na listę UNESCO.

Decyzja ministra Szyszko, by zwiększyć limity pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej, narusza prawo Unii Europejskiej. W związku z tym w kwietniu ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i sześć innych organizacji złożyło skargę do Komisji Europejskiej. Komisja potwierdziła, że przygląda się sytuacji i nie wyklucza podjęcia dalszych kroków prawnych, w tym sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Julie Holmes

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.