ptaszek w puszczy białowieskiej

Puszcza Białowieska w rezolucji Parlamentu Europejskiego o sytuacji w Polsce

AKTUALIZACJA: Parlament Europejski przyjął dziś (14 września) rezolucję na temat sytuacji w Polsce, w której  wyraża zaniepokojenie planami zwiększenia wycinki w Puszczy Białowieskiej.

„ Cieszy nas, że instytucje europejskie zajmują tak jednoznaczne i konsekwentne stanowisko w sprawie Puszczy. Rezolucja Parlamentu Europejskiego wspiera stanowisko Komisji, która trzy miesiące temu rozpoczęła formalną procedurę przeciwko polskiemu rządowi w sprawie wycinki w Puszczy.To pokazuje wagę, jaką wszystkie państwa członkowskie przykładają do tego wyjątkowego lasu, który – warto przypomnieć – jest dziedzictwem ludzkości. Rezolucja jest sygnałem, że ignorowanie przez ministra Szyszko prawa i opinii naukowców  budzi mocny sprzeciw i zaniepokojenie też na poziomie europejskim” – komentuje Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

 

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie rezolucji Parlamentu Europejskiego o sytuacji w Polsce

Dziś Parlament Europejski dyskutuje nad projektem rezolucji na temat sytuacji w Polsce, w którym znajduje się między innymi krytyka decyzji o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. To bezpośrednia reakcja Brukseli na głos naukowców zajmujących się w Polsce ochroną przyrody, który od kilku miesięcy jest ignorowany przez ministra środowiska Jana Szyszko.

Umieszczenie wycinki w Puszczy Bałowieskiej wśród tematów, które budzą najwyższe zaniepokojenie Brukseli, pokazuje wagę, jaką społeczność międzynarodowa przykłada do tego unikatowego lasu. Jako koalicja organizacji pozarządowych cieszymy się, że dobro Puszczy jest przedmiotem zainteresowania wszystkich krajów członkowskich UE. Jest ona dziedzictwem ludzkości – znajdują się tu najlepiej zachowane fragmenty nizinnych lasów liściastych i mieszanych, jakie pokrywały nasz kontynent przez tysiące lat. Jesteśmy dumni, że część Puszczy Białowieskiej znajduje się w Polsce i że Europa o niej pamięta.

Czołowe polskie instytucje naukowe i akademickie alarmują, że wycinka będzie miała bardzo negatywny wpływ na cenny ekosystem Puszczy. Polacy również nie wierzą w pomysł ochrony Puszczy poprzez jej wycinanie – juz ponad 160 tysięcy osób podpisało się pod sprzeciwem wobec wyrębu. Mimo tych apeli minister Szyszko zgodził się na zwiększoną wycinkę i to bez przeprowadzenia wcześniej oceny wpływu, jaki będzie ona miała na chronione siedliska i gatunki. Z tego powodu Komisja Europejska rozpoczęła formalną procedurę przeciwko polskiemu rządowi, UNESCO wyraziło swoje zaniepokojenie, natomiast Rada Europy odłożyła w czasie przyznanie Puszczy Dyplomu Europejskich Obszarów Chronionych.

Ten unikalny na skalę światową las – skarb wszystkich Polaków – nie może być traktowany jak las gospodarczy. Dlatego apelujemy o rezygnację z planów zwiększonej wycinki i objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym.

 

Stanowisko napisały: ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Fundacja Dzika Polska, Fundacja Greenmind, Greenpeace Polska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Frank Vassen

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.