Court of Justice

Q&A w sprawie rozprawy o wycinkę Puszczy Białowieskiej

Czego dotyczy dzisiejsza rozprawa?

Rozprawa dotyczy naruszeń prawa, jakich dopuścił się minister prof. Jan Szyszko, podpisując w marcu 2016 aneks o zarządzaniu lasu, który pozwolił na zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Kto będzie obecny na rozprawie?

Z jednej strony będzie Komisja Europejska, która pełni funkcję strażniczki traktatów. Jeśli jakieś państwo w UE narusza prawo unijne i upomnienia nie działają, Komisja ma obowiązek zgłosić taką sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Tak jak się stało w przypadku Puszczy. Ma to na celu zapewnienie, że wszystkie kraje UE respektują wspólnie ustalone zasady.

Po przeciwnej stronie wystąpi minister Szyszko, który pozwolił na zwiększoną wycinkę w Puszczy, bez oceny wpływu, jaki ta wycinka będzie miała na chronione siedliska i gatunki. Taka ocena jest wymagana przez prawo unijne. Jest ona tym bardziej istotna, że wiele instytucji i autorytetów naukowych apelowało, że wycinanie takiej liczby drzew będzie jest dla tego ekosystemu bardzo szkodliwe.

Po co kolejna rozprawa w sprawie Puszczy, skoro były już dwie?

Wcześniejsze dwa posiedzenia dotyczyły tzw. “środka tymczasowego”, czyli zakazu wycinki do czasu wydania wyroku w sprawie głównej.

Środek tymczasowy stosuje się w tych sprawach, gdzie istnieje duże ryzyko poważnej i nieodwracalnej szkody w związku z działaniem, którego dotyczy postępowanie. Ich celem jest zapewnienie, że wyrok w rozprawie głównej będzie miał sens.

Po co byłoby wydawać wyrok w sprawie lasu, jeśli ten las do tego czasu byłby już w dużej mierze wycięty?

Czy będą kolejne rozprawy?

Zwykle organizowana jest tylko jedna rozprawa w sprawie głównej, chyba że Trybunał uzna, że jedna rozprawa nie wystarczy, by wyjaśnić okoliczności sprawy.
Najprawdopodobniej więc rozprawa, która odbędzie się 12 grudnia, będzie pierwszą i ostatnią w sprawie głównej.

Kiedy można spodziewać się wyroku?

Trybunał nie ma żadnego terminu, do którego musi wydać wyrok. Stanie się to zapewne w 2018 roku, trudno jednak sprecyzować miesiąc, czy nawet kwartał.

Co się stanie, jeśli minister Szyszko nie będzie chciał się dostosować do wyroku?

Jeśli minister Szyszko nie dostosuje się do wyroku, to grożą nam wysokie kary finansowe. Minimalna kara ryczałtowa dla Polski (istnieje specjalny wzór, który bierze pod uwagę m.in. powierzchnię czy PKB danego państwa) to ponad 4 mln euro. Do tego mogą być doliczane okresowe kary finansowe do momentu wykonania wyroku.

Czy to znaczy, że przez ten czas do wydania wyroku Puszczę można ciąć?

Nie można. 20 listopada Trybunał wydał decyzję w sprawie środków tymczasowych, w której zakazał wycinki do czasu wydania wyroku. Jeśli będzie ona kontynuowana, kara dzienna wyniesie minimalnie 100 000 euro dziennie.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Court of Justice of the EU database

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.