Rząd przyjął nową politykę energetyczną, choć wciąż jej nie opublikował

Rada Ministrów przyjęła wczoraj “Politykę energetyczną Polski do 2040 roku”. Długo wyczekiwana strategia nie została jeszcze opublikowana, a jej ostatnia publicznie dostępna wersja miała postać slajdów z prezentacji oraz streszczenia [1]. Nieznany jest więc ostateczny kształt przyjętego dokumentu – wskazuje organizacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Nie wiadomo też, dlaczego rząd zwleka z publikacją strategii o, przynajmniej w teorii, kluczowym znaczeniu dla rozwoju sektora energetycznego i paliwowego w Polsce.

– Z opublikowanego dzień po przyjęciu strategii streszczenia wynika, że przyjęty dokument najpewniej nie przystaje do obecnych realiów rynkowych i nie odpowiada skutecznie na wyzwania środowiskowe, przede wszystkim w zakresie ochrony klimatu. Utrzymanie 56 proc. energii wytwarzanej z węgla w 2030 r. jest nierealne ekonomicznie i niezgodne z celami Porozumienia Paryskiego. Przy wysokich cenach uprawnień za emisje CO2, większość polskich elektrowni węglowych do tego czasu straci opłacalność ekonomiczną, a po 2025 r. nie wolno będzie wspierać wysokoemisyjnej energetyki ze środków publicznych – powiedziała Ilona Jędrasik, kierowniczka projektu Polska Energia w ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. 

Z dostępnego streszczenia [1] wiadomo, że do 2030 roku udział OZE w miksie energetycznym ma wynosić zaledwie 23 proc., a planowane obniżenie emisji w sektorze energii to jedynie 30 proc. Tymczasem cel unijny dla tego sektora będzie wynosił to 57 proc. względem 2005 roku, zaś europejski cel udziału OZE to min. 32 proc. i najpewniej w najbliższym roku zostanie podniesiony. 

– Po wielu latach prac nad strategią energetyczną kraju, otrzymujemy dokument, który jest spóźniony pod każdym względem. Nie odpowiada na wyzwanie kryzysu klimatycznego, nie przystaje do realiów gospodarczych i wreszcie nie wyznacza ram dla realnych działań na rzecz transformacji sektora energetycznego. Tymczasem takie działania są niezwykle potrzebne, a pierwszym ruchem powinno być złagodzenie ustawy odległościowej, która w 2016 roku praktycznie zablokowała rozwój energetyki wiatrowej w Polsce – dodała Jędrasik.

 

Przypisy:

[1] https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski-do-2040-r-przyjeta-przez-rade-ministrow

 

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.