a child picking up a branch in a forest

Rzecznik Praw Obywatelskich skarży decyzję o zwiększeniu wycinki w Puszczy Białowieskiej

Rzecznik Praw Obywatelskich w piatek (23 września) zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzję Ministra Środowiska umożliwiającą zwiększenie wycinki na terenie Puszczy Białowieskiej.

Rzecznik powołuje się na Konstytucję, która obliguje władze publiczne do szczególnej dbałości o środowisko, które jest dobrem całego społeczeństwa i krytykuje pośpiech, z jakim minister Szyszko podpisał kontrowersyjny aneks znacząco zwiększający wycinkę w Puszczy.

ocenie Rzecznika Minister Środowiska naruszył prawo, gdyż podjął decyzję bez prawidłowego zbadania wpływu, jaki będzie miała wycinka na ekosystem Puszczy a jednocześnie zignorował społeczne protesty i wątpliwości zgłaszane przez prawnikówrzeszę naukowców.

Interwencja Rzecznika jest przypomnieniem, że polska przyroda jest dobrem wszystkich obywateli i decyzje dotyczące kwestii tak kluczowych jak Puszcza Białowieska, która jest skarbem narodowym i unikatem na skalę światową, powinny być podejmowane z najwyższą starannością – zwłaszcza w obliczu poważnych wątpliwości zgłaszanych przez różne strony.

Rzecznik: społeczeństwo obywatelskie powinno mieć dostęp do polskich sądów

Plany Urządzenia Lasu to dokumenty, na podstawie których zarządzane są polskie lasy. Określają one ile – przez okres dziesięciu lat – można wyciąć drzew w danym nadleśnictwie. Dotyczy to prawie jednej czwartej terytorium Polski, bo tyle lasów jest własnością Lasów Państwowych.

To właśnie ten dokument – Plan Urządzenia Lasu (PUL) – został zmieniony w marcu tego roku przez ministra Szyszkę, po to aby podnieść limit cięć w Białowieży.

Nawet jeśli istnieją poważne wątpliwości co do zasadności danego PULu, jak jest w przypadku Puszczy Białowieskiej, to organizacje społeczne nie mogą zwrócić się do polskiego sądu, by je zweryfikował. Ma to związek z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że Plan Urządzenia Lasu nie jest decyzją administracyjną, tylko czynnością o charakterze wewnętrznym. To z tego względu ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wraz z innymi organizacjami pozarządowymi w kwietniu tego roku wysłały skargę do Komisji Europejskiej na decyzję ministra Szyszko – była to jedyna możliwość, jaką miały do dyspozycji.

Zdaniem Rzecznika prawo krajowe powinno zapewnić społeczeństwu obywatelskiemu dostęp do kontroli sądowej umożliwiającej ustalenie, czy dane działanie organu administracji publicznej narusza prawo krajowe, w tym – jak w tym przypadku – prawo ochrony środowiska.

“Cieszymy się, że Rzecznik zdecydował się zabrać głos w kwestii Puszczy Białowieskiej. Jego ocena prawna jest zbieżna z tym, o czym organizacje pozarządowe alarmowały od dawna i o czym próbowały, bez skutku, rozmawiać z Ministrem Środowiska – decyzja o zwiększeniu wycinki narusza prawo polskie i europejskie. Mamy również nadzieję, że dzięki tej interwencji Rzecznika będziemy mogli w końcu kwestionować zasadność kluczowych decyzji związanych z ochroną polskiej przyrody w kraju” – komentuje Agata Szafraniuk z ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Co dalej?

Skarga została skierowana do sądu administracyjnego za pośrednictwem Ministra Środowiska, który ma 30 dni na przekazanie jej wraz ze swoją odpowiedzią do sądu. Dopiero wtedy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie będzie mógł zająć się skargą Rzecznika. Trudno przewidzieć, kiedy poznamy rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie. Należy dodać, że samo wniesienie takiej skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji.

Fundacja ClientEarth Prawnicy Dla Ziemi będzie bacznie przyglądać się tej sprawie.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Alexander Dummer

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.