ClientEarth

Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii nakazał rządowi podjąć natychmiastowe działania służące poprawie czystości powietrza.

Brytyjski Sąd Najwyższy unieważnił Rządowe program walki z zanieczyszczeniem powietrza na Wyspach i nakazał przygotowanie nowych do końca roku kalendarzowego. Historyczna decyzja jest efektem pięcioletniej batalii sądowej ClientEarth o prawo Brytyjczyków do oddychania czystym powietrzem.

W swoim jednomyślnie wydanym wyroku Sąd orzekł, że „nowy rząd, niezależnie od swojego składu nie może mieć wątpliwości, że musi natychmiast podjąć działania w tym zakresie”.

Wyrok uratuje życie tysięcy osób rocznie, które umierają z powodu zanieczyszczenia powietrza, poprzez zmuszenie rządu do natychmiastowego oczyszczenia miast z pojazdów na diesel, które produkują tlenki azotu – główne źródło zanieczyszczenia powietrza w brytyjskich miastach. ClientEarth wzywa do usunięcia z miast najbardziej zanieczyszczających diesli w ramach narodowej sieci stref niskoemisyjnych.

Polskie biuro ClientEarth również od kilku lat walczy o czyste powietrze w polskich miastach, koncentrując swoją pracę przede wszystkim na problemie palenia węglem i innymi paliwami stałymi w domowych piecach. Głównym problemem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)piren, emitowane przede wszystkim przez gospodarstwa domowe. Szacuje się, że w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera 45 tys osób rocznie, w Wielkiej Brytanii około 29 tysięcy.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.