Sąd uznał, że Zakopane bezprawnie pobiera opłatę miejscową

10 lipca 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że Zakopane nielegalnie pobiera opłaty miejscowe od turystów. Wyrok to efekt skargi, którą złożył turysta Bogdan Achimescu, wspierany przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Achimescu, który odwiedził Zakopane w 2015 roku, zakwestionował pobór opłaty klimatycznej. Według niego podatek został pobrany bezprawnie, bo miasto i strefa, w której leży, nie spełniają kryteriów czystości powietrza.

Sąd uznał w poniedziałek, że w Zakopanem nie zostały dopełnione wymagania klimatyczne, aby pobierać opłaty miejscowe.

Bardzo się cieszę z wyroku. Zakopane na pewno nie oferuje czystego powietrza – powiedział Achimescu po jego ogłoszeniu. W ciągu dwóch lat, odkąd rozpoczął się proces, ani razu nie padły argumenty odnoszące się do meritum, było tylko przeciąganie sprawy– dodał.

Cała strefa Małopolska zakwalifikowana jest do najgorszej klasy pod względem poziomu przekroczenia stężeń pyłu zawieszonego, a Zakopane od lat boryka się z problemem smogu. Na stronie internetowej Urzędu Miasta wciąż można znaleźć informację, że wdychanie zakopiańskiego powietrza wiąże się z absorpcją tylu szkodliwych substancji, jak przy wypaleniu 3450 papierosów rocznie.

Pomimo tego miasto od 2008 roku inkasuje od turystów opłatę w wysokości 2 złotych dziennie za „szczególne korzystne właściwości klimatyczne i walory krajobrazowe”. Tylko w 2017 r. zamierzało zarobić na opłacie około 4 mln złotych.

W zimowej stolicy Polski liczba dni z przekroczeniami stężeń pyłu zawieszonego PM10 w ciągu ostatnich 10 lat, wahała się między 64 a 125 w roku, podczas gdy prawo dopuszcza jedynie 35 dni z przekroczeniem normy. Tylko w pierwszej połowie 2017 roku roku – w okresie od stycznia do kwietnia – stężenia pyłu przekraczały normę przez 36 dni.

Władze Zakopanego pod koniec 2016 r. skierowały sprawę opłat miejscowych dla turystów do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu zażalenia Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi przed miesiącem odwiesił postępowanie.

-To nie jest wyrok w sprawie samej opłaty, to wyrok dotyczący prawa obywateli do czystego powietrza – podkreśliła Małgorzata Smolak, prawniczka Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Dla zwykłego obywatela to mały koszt finansowy, lecz wielkie obciążenie zdrowotne. Tymczasem dla władzy publicznej ignorowanie problemu zdrowia może być bardzo kosztowne. Ten wyrok pokazuje, że władze nie mogą dłużej ignorować problemu czystego powietrza – zauważyła.

Wcześniej Fundacja wraz z Akcją Demokracją zebrały około 5 tysięcy podpisów pod apelem do władz miasta o dobrowolną rezygnację z pobierania opłaty miejscowej.

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi wspierała działania Bogdana Achimescu bezpłatnie, w ramach realizacji swoich działań statutowych.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Franek Przeradzki

Powiązane artykuły

More from

ClientEarth skarży nowe regulacje UE. Organizacja chce zapobiec kolejnej aferze „dieselgate”

W złożonej skardze ClientEarth domaga się, by KE oraz przemysł motoryzacyjny informowały konsumentów, w jaki sposób urządzenia stosowane w samochodach zachowują się w warunkach drogowych, a w jaki w czasie testów.

Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn żądają szybszego zamknięcia koksowni „Dębieńsko”

Mieszkańcy gminy Czerwionka-Leszczyny oraz wspierająca ich Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyli wnioski do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z żądaniem jak najszybszego zamknięcia koksowni „Dębieńsko”.

Duże bloki węglowe mają mniej zanieczyszczać

Elektrownie i ciepłownie węglowe w Europie mają cztery lata, aby znacznie zmniejszyć emisje szkodliwych substancji do powietrza.

Sąd uznał, że Zakopane bezprawnie pobiera opłatę miejscową

Zakopane niezgodnie z prawem pobiera opłatę od turystów. Jest wyrok Sądu.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.