wind turbines wiatraki na polu

Sejm uchwalił dwie nowe ustawy z zakresu energetyki

Kontrowersyjna ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tzw. ustawa odległościowa) oraz długo wyczekiwana regulacja dotycząca efektywności energetycznej zostały dzisiaj przyjęte przez Sejm. Nowe akty prawne zmieniają perspektywy rozwoju polskiej energetyki – uważają prawnicy Fundacji ClientEarth. Problemy będą mieli inwestorzy w turbiny wiatrowe. Jest za to szansa na zwiększenie efektywności energetycznej gospodarstw domowych.

Obydwie ustawy zostały przyjęte bez istotniejszych poprawek. Z projektu ustawy odległościowej wykreślono wprawdzie wszystkie postanowienia dotyczące dodatkowego zezwolenia na eksploatację elektrowni wiatrowych oraz przewidziano możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie istniejących turbin, ale wspomniane zmiany nie poprawią nastrojów inwestorów.

– W ustawie pozostawiony został kluczowy przepis określający odległość nowych turbin od najbliższych budynków mieszkalnych na co najmniej dziesięciokrotność całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej (w praktyce 1,5 km lub więcej) – komentuje Wojciech Kukuła, prawnik ClientEarth.

Blokowanie energetyki wiatrowej

– Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce mógłby jednak zostać zablokowany nawet w przypadku braku ustawy odległościowej. Niekorzystne zmiany dla tej technologii zawiera bowiem także projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego pierwsze czytanie odbyło się w czwartek w Sejmie – dodaje Kukuła.

Nowelizacja ustawy o OZE dzieli system aukcyjny na sześć odrębnych koszyków, przy czym elektrownie wiatrowe na lądzie mogłyby konkurować dopiero w ramach ostatniego z nich. Zdaniem Kukuły projekt ewidentnie preferuje inne technologie, zwłaszcza te mogące wykorzystywać również konwencjonalne źródła energii, jak współspalanie węgla z biomasą.

– Zgodnie z projektem Rada Ministrów będzie decydować o tym, jakie technologie dostaną wsparcie w pierwszej kolejności. Może zdarzyć się sytuacja, w której cały limit energii przeznaczony do sprzedaży zostanie wykorzystany jeszcze zanim do aukcji przystąpią wiatraki na lądzie – podkreśla Kukuła.

Korzystne zmiany dla efektywności energetycznej

Kolejna przyjęta ustawa ma na celu wdrożenie unijnej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej z 2012 roku. Wymaga ona, aby w latach 2014-2020 Państwa Członkowskie uzyskiwały 1,5% oszczędności energii rocznie, co w sumie ma zapewnić 10,5% oszczędności energii finalnej do roku 2020. Spóźniona o prawie dwa lata ustawa wprowadza korzystne zmiany w systemie świadectw efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów).

Aby uzyskać białe certyfikaty przedsiębiorstwa nie będą już musiały uczestniczyć w przetargu, co uprości i przyspieszy cały proces. Ponadto, ustawa stopniowo ogranicza możliwość uiszczania opłaty zastępczej, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do którego wpływają środki z tej opłaty, ma je przeznaczać na inwestycje służące poprawie wydajności zużywania energii u odbiorców. Fundusz będzie musiał także monitorować, czy inwestycje przynoszą konkretne oszczędności.

– Istnieją uzasadnione obawy, czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie w stanie szybko i produktywnie wydawać pieniądze z opłaty zastępczej – zauważa jednak Agata Bator, radca prawny z Fundacji ClientEarth.

– Być może konieczna okaże się modyfikacja zasad funkcjonowania NFOŚiGW lub uruchomienie nowych programów nastawionych na poprawę efektywności energetycznej u odbiorców końcowych – zaznacza Bator.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

François Goglins

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.