lecący żuraw

Seria ‘Obszary chronione w Europie – przewodnik po zagadnieniach prawnych’ już dostępna!

Publikujemy serię briefingów, która objaśnia prawne podstawy zarządzania terenami chronionymi w ramach sieci Natura 2000. Briefingi powstały z myślą o wszystkich, których praca dotyczy terenów chronionych prawem europejskim. Seria dostarcza kluczowych informacji, które są potrzebne, by móc rzeczowo dyskutować na temat przedsięwzięć lub planowanych przedsięwzięć w obrębie albo w sąsiedztwie obszarów Natura 2000.

Kluczowy jest tu artykuł 6, który określa formalne wymogi zarządzania siecią oraz aktywnością ludzką mogącą wpływać na obszary Natura 2000. W briefingach przedstawiamy szeroką gamę zagadnień związanych z zastosowaniem art. 6 dyrektywy siedliskowej – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktyki sądów.

Sieć Natura 2000, która chroni najcenniejsze i najrzadsze gatunki i ekosystemy na terenie Europy, pokrywa aż 18% powierzchni Unii Europejskiej. Jej podstawą prawną jest dyrektywa siedliskowa i ptasia. Wbrew obiegowym opiniom, Natura 2000 nie zakazuje całkowicie działalności gospodarczej na obszarach, które należą do sieci. Wprowadza ona tylko jedną zasadę – zakaz podejmowania działań, które mogłyby negatywnie wpłynąć na chronione gatunki. Ma to na celu ustanowienie równowagi pomiędzy potrzebami społecznymi a ochroną środowiska.

Seria składa się z 8 przewodników:

1. Przedstawienie sieci Natura 2000
2. Test “możliwego istotnego oddziaływania” oraz odpowiednia ocena (art.6 ust. 3)
3. Ochrona integralności terenu na podstawie art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej
4. Artykuł 6 ust. 3: zasady ostrożności i proporcjonalności
5. Artykuł 6 ust. 4: zasady ostrożności, proporcjonalności i pomocniczości
6. Artykuł 6 ust. 3: co oznacza “plan lub przedsięwzięcie”?
7. Artykuł 6: środki kompensujące oraz środki zapobiegawcze
8. Artykuł 6 ust. 4: brak rozwiązań alternatywnych oraz powody o charakterze zasadniczym wynikające z nadrzędnego interesu publicznego

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Wikimedia Commons

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.