Skąd bierze się smog i jak się przed nim chronić? – Pytania i odpowiedzi

Jak chronić się przed smogiem?

W dni smogowe najlepiej nie wychodzić z domu, aby nie narażać swego organizmu na kontakt z brudnym, niebezpiecznym dla zdrowia powietrzem. Należy unikać wietrzenia pomieszczeń i większej aktywności fizycznej na otwartym powietrzu. A jeśli już trzeba wyjść, zaleca się noszenie masek antysmogowych z filtrami HEPA i węglowymi, które odsiewają z wdychanego powietrza pyły oraz zanieczyszczenia gazowe, w tym również wyziewy z silników diesla. We wnętrzach pomóc mogą oczyszczacze powietrza.

Czym jest smog?

Smog to nienaturalne zjawisko pogodowe, które powstaje przy wysokim ciśnieniu, dużym zanieczyszczeniu powietrza i braku wiatrów. Smog zawiera w sobie niebezpieczne substancje chemiczne, w tym drobne pyły zawieszone PM10 i PM2,5, a także rakotwórczy benzo(a)piren.

Jakie jest źródło smogu w Polsce?

Głównym źródłem smogu w Polsce są domowe piece, w których spala się węgiel, drewno oraz śmieci. W miastach efekt ten potęgowany jest też przez spaliny z samochodów oraz emisje z przemysłu i energetyki.

Czym grozi zanieczyszczenie powietrza?

W czasie ostrych epizodów smogowych, takich jak obecnie, można zaobserwować gryzienie w gardle, uczucie duszności czy osłabienia oraz kaszel. Długotrwałe oddychanie brudnym powietrzem – nawet jeśli stężenia niezbiecznych substancji nie są aż tak wysokie – obniża odporność, zaostrza objawy alergiczne, powoduje choroby układu krążenia oraz choroby układu oddechowego, takie jak astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), Może także prowadzić do nowotworów.

Najbardziej na skutki smogu narażone są dzieci, kobiety w ciąży, ludzie chorzy oraz osoby starsze. W dni smogowe wzrasta też liczba przyjęć do szpitali i zgonów.

Czy państwo jest zobowiązane walczyć ze smogiem?

Tak. Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do poprawy jakości powietrza – odpowiadały za to wszystkie kolejne rządy od 2004 roku. Pomimo obietnic nadal nie przyjęto regulacji dotyczących jakości paliw stałych. Dopiero niedawno weszło w życie rozporządzenie określające normy dla kotłów grzewczych.

Z powodu wieloletnich przekroczeń stężeń PM10 oraz niepodejmowania skutecznych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Trybunale Sprawiedliwości UE toczy się sprawa przeciwko Polsce.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

European Air Quality Index

Powiązane artykuły

More from

Skąd bierze się smog i jak się przed nim chronić? – Pytania i odpowiedzi

Najbardziej na skutki smogu narażone są dzieci, kobiety w ciąży, ludzie chorzy oraz osoby starsze. W dni smogowe wzrasta też liczba przyjęć do szpitali i zgonów.

Silesia

ClientEarth skupia się na emisjach przemysłowych w Polsce

Emisje przemysłowe w Polsce wciąż są poważnym problemem. Według oficjalnych danych przemysł i energetyka odpowiadają za około 24% wszystkich emisji pyłowych w kraju.

ClientEarth skarży nowe regulacje UE. Organizacja chce zapobiec kolejnej aferze „dieselgate”

W złożonej skardze ClientEarth domaga się, by KE oraz przemysł motoryzacyjny informowały konsumentów, w jaki sposób urządzenia stosowane w samochodach zachowują się w warunkach drogowych, a w jaki w czasie testów.

Mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn żądają szybszego zamknięcia koksowni „Dębieńsko”

Mieszkańcy gminy Czerwionka-Leszczyny oraz wspierająca ich Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyli wnioski do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach z żądaniem jak najszybszego zamknięcia koksowni „Dębieńsko”.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.