Skąd bierze się smog i jak się przed nim chronić? – Pytania i odpowiedzi

Jak chronić się przed smogiem?

W dni smogowe najlepiej nie wychodzić z domu, aby nie narażać swego organizmu na kontakt z brudnym, niebezpiecznym dla zdrowia powietrzem. Należy unikać wietrzenia pomieszczeń i większej aktywności fizycznej na otwartym powietrzu. A jeśli już trzeba wyjść, zaleca się noszenie masek antysmogowych z filtrami HEPA i węglowymi, które odsiewają z wdychanego powietrza pyły oraz zanieczyszczenia gazowe, w tym również wyziewy z silników diesla. We wnętrzach pomóc mogą oczyszczacze powietrza.

Czym jest smog?

Smog to nienaturalne zjawisko pogodowe, które powstaje przy wysokim ciśnieniu, dużym zanieczyszczeniu powietrza i braku wiatrów. Smog zawiera w sobie niebezpieczne substancje chemiczne, w tym drobne pyły zawieszone PM10 i PM2,5, a także rakotwórczy benzo(a)piren.

Jakie jest źródło smogu w Polsce?

Głównym źródłem smogu w Polsce są domowe piece, w których spala się węgiel, drewno oraz śmieci. W miastach efekt ten potęgowany jest też przez spaliny z samochodów oraz emisje z przemysłu i energetyki.

Czym grozi zanieczyszczenie powietrza?

W czasie ostrych epizodów smogowych, takich jak obecnie, można zaobserwować gryzienie w gardle, uczucie duszności czy osłabienia oraz kaszel. Długotrwałe oddychanie brudnym powietrzem – nawet jeśli stężenia niezbiecznych substancji nie są aż tak wysokie – obniża odporność, zaostrza objawy alergiczne, powoduje choroby układu krążenia oraz choroby układu oddechowego, takie jak astma oskrzelowa oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), Może także prowadzić do nowotworów.

Najbardziej na skutki smogu narażone są dzieci, kobiety w ciąży, ludzie chorzy oraz osoby starsze. W dni smogowe wzrasta też liczba przyjęć do szpitali i zgonów.

Czy państwo jest zobowiązane walczyć ze smogiem?

Tak. Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do poprawy jakości powietrza – odpowiadały za to wszystkie kolejne rządy od 2004 roku. Pomimo obietnic nadal nie przyjęto regulacji dotyczących jakości paliw stałych. Dopiero niedawno weszło w życie rozporządzenie określające normy dla kotłów grzewczych.

Z powodu wieloletnich przekroczeń stężeń PM10 oraz niepodejmowania skutecznych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Trybunale Sprawiedliwości UE toczy się sprawa przeciwko Polsce.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

European Air Quality Index

Obserwuj nas!

Nasze raporty w Twojej skrzynce!

Wszystkie nowe analizy i raporty prawne ClientEarth można bezpłatnie otrzymywać na swoje skrzynki e-mail.