ants in the forest

Postępowania w Trybunale ws. Puszczy można było uniknąć

Obecnie nie można odwołać się do krajowego sądu, nawet jeśli drzewa wycinane są w państwowym lesie na podstawie dokumentu, który łamie prawo. Siedem organizacji pozarządowych wysłało skargę do Komitetu Aarhus na niezgodność ustawy o lasach z Konwencją z Aarhus, ratyfikowaną przez Polskę w 2003 roku.

“Gdybyśmy mieli możliwość zaskarżenia decyzji o zwiększonej wycince w polskim sądzie administracyjnym, sprawa Puszczy Białowieskiej prawdopodobnie skończyłaby się szybciej. Naruszenie prawa jest tu ewidentne. Mógłby to rozstrzygnąć polski sąd i zaoszczędzić nam sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości UE” – komentuje Agata Szafraniuk z organizacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Oprócz prawników skargę podpisały: Greenpeace, Greenmind, Fundacja Dzika Polska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, OTOP i WWF.

Obecnie jedna czwarta terytorium Polski, obszar pokryty przez państwowe lasy, znajduje się poza kontrolą obywateli. Wynika to z luki prawnej, która polega na tym, że Plany Urządzenia Lasu (czyli dokumenty, które określają, ile drzew zostanie wyciętych w ciągu 10 lat) są przyjmowane na podstawie decyzji Ministra Środowiska, która jest traktowana jako akt wewnętrzny.

Z tego powodu nie można się od nich odwołać w sądzie administracyjnym. Niedawno potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny odrzucając skargę Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącą Puszczy Białowieskiej z związku z brakiem podstawy prawnej, by zająć się tą sprawą.

Społeczeństwo powinno mieć możliwość zawiadomienia polskiego sądu, jeśli 10-letni plan, który określa, ile drzew wycina się w konkretnym lesie, jest niezgodny z prawem. A sąd powinien móc zająć się tą sprawą. Obecnie jest to niemożliwe.

Lasy nie mogą być podporządkowane jedynie hodowli drewna. Są to tereny kluczowe dla zachowania większości cennych gatunków zwierząt, jak wilki, rysie czy rzadkie ptaki. Musimy rzeczywiście, a nie tylko na papierze, skutecznie chronić naszą przyrodę – komentuje Radosław Ślusarczyk z Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Skarga organizacji będzie omawiana na posiedzeniu Komitetu, które odbędzie się w marcu 2018 roku.

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Powiązane artykuły

More from or

Court of Justice of the European Union

Ostatni etap prawnego sporu o Puszczę Białowieską

Dziś przed Trybunałem Sprawiedliwości UE odbyła się rozprawa, która ma rozstrzygnąć, czy minister Szyszko złamał prawo, podpisując aneks zwiększający wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Jest to pierwsza i prawdopodobnie ostatnia rozprawa w sprawie głównej. Jej rezultat poznamy najprawdopodobniej już w pierwszych miesiącach 2018 roku.

Court of Justice

Q & A w sprawie rozprawy przed Trybunałem 12 grudnia

Q&A na temat rozprawy w Trybunale Sprawiedliwości w sprawie głównej (12 grudnia), czyli dotyczącej konkretnych naruszeń prawa w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej.

ants in the forest

Postępowania w Trybunale ws. Puszczy można było uniknąć

Obecnie nie można odwołać się do krajowego sądu, nawet jeśli drzewa wycinane są w państwowym lesie na podstawie dokumentu, który łamie prawo. Siedem organizacji pozarządowych wysłało skargę do Komitetu Aarhus na niezgodność ustawy o lasach z Konwencją z Aarhus, ratyfikowaną przez Polskę w 2003 roku.

a trunk

Wszyscy sfinansujemy nielegalne wycinanie Puszczy Białowieskiej

Dziś Trybunał Sprawiedliwości nie tylko utrzymał lipcowy zakaz wycinki w Puszczy Białowieskiej. Zapowiedział również, że jeśli minister Szyszko nie zaprzestanie wycinki i wywózki drewna, grożą nam kary finansowe w wysokości 100 000 euro dziennie.

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.