supreme court in warsaw

Środowisko nie obroni się bez niezależnych sądów

Apel organizacji ekologicznych w sprawie niezależnych sądów

dokument pdf z treścią apelu

Dzięki niezależnym sądom, obywatel nie jest bezsilny w sporze z władzami. Dzięki niezależnym sądom, środowisko nie jest bezbronne w starciu z człowiekiem. Nie ma prawidłowej ochrony środowiska bez niezależnych sądów.

Niezależne sądy i środowisko są w Polsce zagrożone. Mamy do czynienia z próbą całkowitego podporządkowania wymiaru sprawiedliwości politykom.

Jakość powietrza, legalność wycinki drzewa, prawidłowość funkcjonowania zakładów przemysłowych – to tylko kilka spraw, które niebawem mogą być rozstrzygane nie przez niezawisłego arbitra, a przez człowieka zależnego od polityków i ich interesów.

Dlatego jako osoby, dla których ważne jest dobro ludzi i środowiska, sprzeciwiamy się zmianom ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, a także poselskiemu projektowi ustawy o Sądzie Najwyższym.

Dbając o niezależne sądy, dbamy o środowisko i podstawowe prawa każdego Polaka! Stańmy dzisiaj wszyscy razem w obronie tych wartości!

Podpisani:

Fundacja#13 Centrum Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
Fundacja Dzika Polska
Fundacja Ekologiczna Arka
Fundacja Frank Bold
Fundacja Greenmind
Fundacja Greenpeace Polska
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Fundacja Otwarty Plan
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju
Fundacja Rozwoju Gmin Polskich
Fundacja WWF Polska
Fundacja Zielony Instytut
HEAL Polska
Inicjatywa na Rzecz Zwierząt BASTA!
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Stowarzyszenie Ptaki Polskie
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Towarzystwo na rzecz Ziemi
Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Udostępnij...
Share on Facebook! Tweet this! Share on LinkedIn! Email!

Wikimedia

Powiązane artykuły

More from

Obraz Wycinka w Puszczy

Co to znaczy, że Polska może łamać Konwencję z Aarhus? Q&A

Ekolodzy bronią prawa Polaków do decydowania o publicznych lasach.

a tree trunk covered by moss

NSA ostatecznie potwierdził brak społecznej kontroli nad publicznymi lasami

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał opinię sądu niższej instancji, że Plany Urządzenia Lasu, które określają dziecięcioletnie limity wycinki, są wewnętrznym aktem Ministerstwa Środowiska, więc nie można ich zaskarżyć do sądu. Potwierdza to ostatecznie brak społecznej kontroli nad jedną czwartą terytorium Polski, gdyż takim terenem zarządzają Lasy Państwowe na podstawie tych planów.

President Duda

List do Prezydenta RP w sprawie ustaw zmierzających do upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości

Apel do Prezydenta RP z prośbą o weto ustawy o KRS, ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz projektu ustawy o Sądzie Najwyższym.

supreme court in warsaw

Środowisko nie obroni się bez niezależnych sądów

Dzięki niezależnym sądom, obywatel nie jest bezsilny w sporze z władzami. Dzięki niezależnym sądom, środowisko nie jest bezbronne w starciu z człowiekiem. Stańmy dzisiaj wszyscy razem w obronie tych wartości!

Obserwuj nas!

Możesz pomóc

Wasze wsparcie pomaga nam za pomocą prawa chronić środowisko.